Voorbeeldpagina

Systematisch register LiNiAal ‘1977-2002’

“Systematisch register op de jaargangen  I – XXV met indices op auteursnamen, persoonsnamen en onderwerpen” – Met dank aan Georges Vande Winkel en Wilfried Vernaeve, auteurs van de oorspronkelijke uitgifte in 2003 te Nieuwerkerken.


Publicatie uit 2003: voorbeeldpagina & werkwijze

Alle leden hebben deze publicatie van LiNiAal in 2003 ontvangen.


Voorbeeldpagina uit de jaargang 2001

Pagina met een overzicht van de artikels die in 2001 (jaargang 24) in het tijdschrift ‘Liniaal’ verschenen zijn & werkwijze om via het register alle artikels terug te vinden in het ledenarchief.


Kerkbestuur en -organisatie. Parochiewezen (262)

DE SCHRYVER Fredy, Spreuken van de inhuldeging van Mijnheer Pastoor te Nieuwerkerken, 24, 2001, (2), p. 24-27. *Inhuldiging van pastoor Oscar De Bisschop in 1937.*

Bovenstaande artikel van jaargang 24 uit 2001 nummer (2) kan je terugvinden in onze tabel ‘Overzicht van alle jaargangen’: in de rij van het jaar 2001 moet je klikken op: Jaargang 24 nr 2
Als je de pdf hebt geopend in de browser ‘Chrome‘ kan je boven in het midden 24 intikken, enter drukken en je komt op de juiste pagina terecht. – In ‘Microsoft Edge‘ (W10) kan je eerst klikken in de pdf en dan boven links 24 intikken, enter drukken en je komt ook op de juiste pagina terecht. (p. 24-27.) – In de meeste browsers kan je ‘Acrobat Reader‘ momenteel ook rechtstreeks openen en dan zelf het juiste paginanummer inbrengen en enter drukken. Je kan in elke pdf ook zoeken via ‘CTRL+F’ – Op tablet & smartphone zal het bestand gedownload worden en moet je in de meeste gevallen zelf scrollen naar de juiste pagina.


Op vraag van onze ‘mobiele’ leden hebben we een poging gedaan om reeds een gedeelte van het archief beter toegankelijk te maken. We testen momenteel enkele mogelijkheden uit zodat de gebruikers van tablet en smartphone de bestanden niet meer hoeven te downloaden. Alle betalende leden die ons hun e-mailadres hebben bezorgd hebben een e-mail ontvangen met de nodige info om dit uit te testen.

Het vervolg van de voorbeeldpagina uit 2001, (hieronder), is ook toegankelijk voor mobiele toestellen zonder de bestanden te downloaden.


DE VUYST Julien, Pastorale inkomsten en goederen van de kerk van Nieuwerkerken, 24, 2001, (1), p. 17-26. *Ten tijde van pastoor Bernardus Berlengee in de tweede helft van de 18de eeuw.*


Demografie. Migratie (314)

CAUDRON Freddy, En heeft ons vertoond een kind zonder leven…, 24, 2001, (1), p. 12-14. *Over doodgeboren kinderen en kindersterfte in Nieuwerkerken in de 19de eeuw.*


Vakbeweging. Lonen. Arbeid en tewerkstelling (331)

DE SUTTER Prosper, Algemeen Christelijk Vakverbond (A.C.V.) Nieuwerkerken (1907-1976), 24, 2001, (1), p. 5-12.


DE SUTTER Prosper, Algemeen Christelijk Werkersverbond (A.C.W.)(1949-1976), 24, 2001, (2), p. 9-21.


Maatschappelijk werk. Verzekeringswezen (36)

DE SUTTER Prosper, Bond van Grote en van Jonge Gezinnen (B.G.J.G. 1927-1999), 24, 2001, (3), p. 5-14.


Onderwijs (algemeen) (372/373)

CAUDRON Freddy, Meer onderwijs ? Allez jong !, 24, 2001, (2), p. 22-24.


Openbaar en maatschappelijk leven (394)

CAUDRON Freddy, Een gehucht zonder café !, 24, 2001, (2), p. 21-22. *Te Edixvelde (Nieuwerkerken-Aalst).*


Landbouw. Tuinbouw. Bosbouw. Veeteelt. Zuivelbereiding. Jacht. Visserij (63)

DE SUTTER Prosper, Geitenverzekering (1911-1927), 24, 2001, (3), p. 15-18.


DE SUTTER Prosper, Duivenmaatschappij “Vlug en Rap” Nieuwerkerken 1930-1977-2000, 24, 2001, (4), p. 5-39.


Religieuze bouwkunst (726)

CAUDRON Freddy, Zo oud ? Zo oud !., 24, 2001, (1), p. 14-17.
*Over de oudste vermelding van de Sint-Annakapel in Nieuwerkerken.*


Burgerlijke architectuur (728)

DE SCHRYVER Fredy, De Nieuwerkerkse Burcht : enkele bijkomende gegevens, 24, 2001, (3), p. 21-27.


Moderne en hedendaagse geschiedenis (94.034/035)

ROBIJNS Luc, Memorieboek van Joannes en Franciscus Van Landuyt uit Nieuwerkerken van 1751 tot 1808, 24, 2001, (4), p. 39-44.


Alfabetische auteursindex – Register 1977-2002 – Toegang ledenarchief