Systematisch register LiNiAal ‘1977-2002’

“Systematisch register op de jaargangen I – XXV met indices op auteursnamen, persoonsnamen en onderwerpen” – Met dank aan Georges Vande Winkel en Wilfried Vernaeve, auteurs van de oorspronkelijke uitgifte in 2003 te Nieuwerkerken.


Inhoudsopgave van het volledige register

Auteurs, bewerking, copyright  &  Inleiding met voorbeeldpagina

SYSTEMATISCH REGISTER  1977–2002

Auteursregister   Personenregister   Onderwerpenregister

Digitale bewerking en heruitgave in 2017, met menugestuurde inhoudsopgave volgens de Universele Decimale Classificatie (UDC).


Inhoudsopgave van het register


0 ALGEMEENHEDEN
Bibliografieën (016) – Bibliotheekwezen (02) – Organisaties (06) – Boeken (09)

2 GODSDIENST
Heiligen(verering) (235) –Godsdienstig leven (24) –Kerkmeubilair (247) –Broederschappen. Parochiële instellingen (255) –Kosters (256/259) –Kerkbestuur en -organisatie (262) –Volksmissies. Missionering (266) –Religieuze ordes (271)

3 SOCIALE WETENSCHAPPEN
Demografie (314)Verkiezingen (324)Politieke bewegingen en partijen (329)Arbeidersbeweging. Vakbeweging (331)Coöperaties (334)Strafrecht. Criminaliteit (343)Testamenten (347.6)Openbaar bestuur (351)Gemeentebestuur (352)Krijgsgeschiedenis (355)Maatschappelijk Werk. Sociale verzekering (36)Onderwijs (37)Jeugdbeweging. Jeugdvorming (374.3)Volwassenenvorming (374.7)Volkskunde. Jubilea (39)Herbergen (392.8)Spotnamen. Bijnamen (392.91)Doden en begrafenisgebruiken (393)Openbaar en maatschappelijk leven (394)Folklore. Volksgebruiken (398.3)Kinder- en Volksliederen (398.8)Oorlog en Vrede (399)

5 NATUURWETENSCHAPPEN
Plantkunde (58) – Dierkunde (59)

6 TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN
Geneeskunde. Verpleegkunde. Vroedkunde (61)Molens (620.9)Techniek (62)Landbouw. Veeteelt. Zuivel (63)Verkeerswezen. Fietsen (656)Industrieën. Ambachten (662)Bouwmaterialen (691)

7 KUNST. RUIMTELIJKE ORDENING. MUZIEK. SPORT & SPEL
Ruimtelijke ordening (71)Begraafplaatsen (718)Afvalverwerking (719)Gebouwen (725.94)Religieuze bouwkunst. Kerken. Kapellen (726.5)Burgerlijke architectuur. Hoeven. Burchten (728)Beeldhouwkunst (73)Schilderkunst (75)Muziek (78)Sport & Spel. Kinderspelen (79)

8 TAALKUNDE. LITERATUUR 
Dialecten (800.87) – Plaatsnaamkunde (801.311) – Literatuur (82/89)

9 ARCHEOLOGIE. BIOGRAFIE. GESCHIEDENIS
Archeologie (902)Biografie (929)Familiekunde. Genealogie (929.5)Heraldiek. Wapenkunde (929.6)Geschiedenis (94)Middeleeuwse en moderne geschiedenis (94.033/034)Moderne en hedendaagse geschiedenis (94.034/035)Geschiedenis van de 20e eeuw (94.036)

Auteursregister   Personenregister   Onderwerpenregister

Inhoudsopgave register   of klik op:   Icon LiNiAal digitaal - Ontwerp & design: Raymond De Geyndt, webmaster LiNiAal digitaal © 1977-2017 Digitaal archief van LiNiAal, culturele vereniging Nieuwerkerken om steeds terug te keren naar dit menu


Auteurs, bewerking & copyright

Auteurs van het oorspronkelijke werk: Georges Vande Winkel en Wilfried Vernaeve.

Georges Vande Winkel (°Ninove) was van 1978 tot 2007 achtereenvolgens bibliothecaris van de Sint-Lukasbibliotheek Brussel en van de Architectuurbibliotheek Sint-Lucas Brussel.
Hij interesseert zich vooral voor de cartografie van het Land van Aalst en zijn steden, voor de premonstratenzer orde in het algemeen en voor de Ninoofse abdij in het bijzonder. Binnen ‘Het Land van Aalst’ is hij verantwoordelijke en contactpersoon voor de bibliografie.

Wilfried Vernaeve (°Aalst), lid van LiNiAal, was bibliothecaris van de universiteitsbibliotheek ‘Universidade Católica de Petrópolis’ (Brazilië) en tevens bibliothecaris Sint-Augustinusinstituut voor Verpleegkunde en later van de fusiebibliotheek Katholieke Hogeschool Sint-Lieven – Campus Dirk Martens Aalst.
Hij is samensteller van een (tot op heden) 14-delige reeks: Regesten op de Wettelijke Passeringen van de stad Aalst 1700-1795. Van 1994 tot 2016 was hij ook medeverantwoordelijke voor de jaarlijkse bibliografie van het Land van Aalst.

Alle leden van LiNiAal hebben dit register in 2003 ontvangen. In deze heruitgave van het oorspronkelijke werk werd enkel de opmaak van de inhoud aangepast en digitaal bewerkt om o.a. de geavanceerde zoekopdrachten van ‘Acrobat Reader’ in het ‘Digitaal archief van LiNiAal’ ten volle te kunnen benutten. Deze digitale uitgifte werd gerealiseerd door LiNiAal digitaal (met dank aan enkele bevriende webmasters die mee dit project hebben mogelijk gemaakt).

De inhoudsopgave van dit register en alle eventuele verwijzingen naar alle artikels in dit register mogen worden gebruikt op voorwaarde dat de bron duidelijk wordt vermeld:

LiNiAal digitaal © 1977-2017 Digitaal archief van LiNiAal, culturele vereniging Nieuwerkerken.


Inleiding

Systematisch Register 1977-2002 op de inhoud van het Tijdschrift uit 2003, samengesteld door Wilfried Vernaeve en Georges Vande Winkel.

De inhoud van de 25 jaargangen van het tijdschrift ‘LINIAAL’ wordt ontsloten door middel van een systematisch register. Hierbij wordt de werkwijze gevolgd die ook gebruikt wordt voor het opstellen van de jaarlijkse ‘Bibliografie van de geschiedenis van het Land van Aalst’ in het gelijknamige tijdschrift ‘Het Land van Aalst’.

Deze Bibliografie maakt gebruik van het CDS/ISIS-systeem, een database uitgewerkt door UNESCO. Het is een soepel systeem dat kan aangepast worden aan de noden van elke specifieke toepassing. Automatisch kunnen indexen of registers aangemaakt worden.

Zo zal het Liniaal-Register vergezeld gaan van een alfabetische auteursindex, een persoonsnamenindex en een onderwerpsindex. Hierdoor kan de gebruiker eenvoudig en vlug opzoeken wie iets geschreven heeft over Nieuwerkerken, over welke personen een of meer artikels gepubliceerd werden en welke onderwerpen behandeld zijn.

Het doel van dit systematisch register is niet meer, maar ook niet minder dan een handig naslagwerk(je) aan de leden aan te bieden.

Voor de systematiek wordt de Universele Decimale Classificatie (UDC) gebruikt, een onderwerpsindeling die in vele wetenschappelijke bibliotheken en documentatiecentra gebruikt wordt.

In bijlage vindt u een pagina met een overzicht van de artikels die in 2001 (jaargang 24) in het tijdschrift ‘Liniaal’ verschenen zijn.

Wilfried Vernaeve (2003)

Wijze woorden…

Het doel van dit systematisch register is niet meer, maar ook niet minder dan een handig naslagwerk(je) aan de leden aan te bieden.
(Wilfried Vernaeve in 2003)

Het doel van dit digitaal register is niet meer, maar ook niet minder dan een handig menu(utje) aan de leden aan te bieden.
(LiNiAal digitaal in 2017)
Icon LiNiAal digitaal - Ontwerp & design: Raymond De Geyndt, webmaster LiNiAal digitaal © 1977-2017 Digitaal archief van LiNiAal, culturele vereniging Nieuwerkerken


Voorbeeldpagina uit de jaargang 2001

Pagina met een overzicht van de artikels die in 2001 (jaargang 24) in het tijdschrift ‘Liniaal’ verschenen zijn: al deze voorbeelden zijn reeds bereikbaar in de diverse rubrieken van het register op deze pagina.

De ‘oorspronkelijke’ voorbeeldpagina en de werkwijze om alle artikels via het register in de overzichtstabellen terug te vinden zijn beschikbaar op de ‘voorbeeldpagina‘ (de voorbeeldbestanden zullen NIET gedownload worden op mobiele toestellen)

24, 2001, (1), p. 5-12. DE SUTTER Prosper, Algemeen Christelijk Vakverbond (A.C.V.) Nieuwerkerken (1907-1976). Arbeidersbeweging. Vakbeweging (331)
24, 2001, (1), p. 12-14. CAUDRON Freddy, En heeft ons vertoond een kind zonder leven…, Over doodgeboren kinderen en kindersterfte in Nieuwerkerken in de 19de eeuw. Demografie(314)
24, 2001, (1), p. 14-17. CAUDRON Freddy, Zo oud ? Zo oud !, Over de oudste vermelding van de Sint-Annakapel in Nieuwerkerken. Religieuze bouwkunst. Kerken. Kapellen (726.5)
24, 2001, (1), p. 17-26. DE VUYST Julien, Pastorale inkomsten en goederen van de kerk van Nieuwerkerken, Ten tijde van pastoor Bernardus Berlengee in de tweede helft van de 18de eeuw. Kerkbestuur en -organisatie (262)
24, 2001, (2), p. 9-21. DE SUTTER Prosper, Algemeen Christelijk Werknemersverbond (A.C.W.) (1949-1976). Arbeidersbeweging. Vakbeweging (331)
24, 2001, (2), p. 21-22. CAUDRON Freddy, Een gehucht zonder café !, Te Edixvelde. Herbergen (392.8)
24, 2001, (2), p. 22-24. CAUDRON Freddy, Meer onderwijs ? Allez jong! Onderwijs (37)
24, 2001, (2), p. 24-27; (3), p. 4-5. DE SCHRYVER Fredy, Spreuken van de inhuldeging van Mijnheer Pastoor te Nieuwerkerken, Inhuldiging van pastoor Oscar De Bisschop in 1937. Kerkbestuur en -organisatie (262)
24, 2001, (3), p. 5-14; (4), p. 3. DE SUTTER Prosper, Bond van Grote en van Jonge Gezinnen (B.G.J.G. 1927-1999). Maatschappelijk Werk. Sociale verzekering (36)
24, 2001, (3), p. 15-18. DE SUTTER Prosper, Geitenverzekering (1911-1927). Landbouw. Veeteelt. Zuivel (63)
24, 2001, (3), p. 21-27. DE SCHRYVER Fredy, De Nieuwerkerkse Burcht : enkele bijkomende gegevens. Burgerlijke architectuur. Hoeven. Burchten (728)
24, 2001, (4), p. 5-39. DE SUTTER Prosper, Duivenmaatschappij “Vlug en Rap” Nieuwerkerken 1930-1977-2000. Landbouw. Veeteelt. Zuivel (63)
24, 2001, (4), p. 39-44. ROBIJNS Luc, Memorieboek van Joannes en Franciscus Van Landuyt uit Nieuwerkerken van 1751 tot 1808. Moderne en hedendaagse geschiedenis (94.034/035)
Icon LiNiAal digitaal - Ontwerp & design: Raymond De Geyndt, webmaster LiNiAal digitaal © 1977-2017 Digitaal archief van LiNiAal, culturele vereniging Nieuwerkerken


SYSTEMATISCH REGISTER  1977 – 2002


0. ALGEMEENHEDEN


Bibliografieën (016)

1 – 25, 2002, (4), p. 8-9. Nieuwe publicaties,
‘Families te Nieuwerkerken deel II: van 1794 tot 1930’ (Freddy Caudron) en ‘Systematisch register op de inhoud van de Mededelingen van Liniaal 1977-2002 (Wilfried Vernaeve).

2 – 10, 1986-87, (4), p. 75-80; 11, 1987-88, (5), p. 80. Nieuwerkerken in publicaties,

3 – 6, 1982-83, (3), p. 35-36. Publicaties over Nieuwerkerken,


Bibliotheekwezen (02)

4 – 1, 1977-78, (2), p. 14-15. DE SCHRYVER Fredy, De vrije openbare bibliotheek Sint-Jozef,


Organisaties (06)

5 – 25, 2002, (4), p. 1-2. DE SCHRYVER Fredy, Enkele bedenkingen bij 25 jaar LiNiAal,

6 – 10, 1986-87, (3), p. 61-64. DE SCHRYVER Fredy, Tien jaar Liniaal,

7 – 3, 1979-80, (1), p. 2; (2), p. 22-24; (4), p. 53. Ledenlijst 1979-1980,

8 – 2, 1978-79, (1), p. 3 & 7; (2), p. 20; (3), p. 40. Ledenlijst 78-79,

9 – 4, 1980-81, (4), p. 50-52. Ledenlijst werkjaar 1980-1981,

10 – 13, 1989-90, (4), p. 62-67. Ledenlijst,

11 – 1, 1977-78, (1), p. 3-5. Liniaal : waarom en hoe ?,

12 – 1, 1977-78, (3), p. 12-13. Onze Nieuwerkerkse verenigingen,

13 – 25, 2002, (4), p. 3-6. Overzicht leden werkjaar 2002,


Boeken (09)

14 – 8, 1984-85, (2), p. 39-40. LOY-LAUWEREYS Christiane, Herfstig bladeren in oude boeken,
Icon LiNiAal digitaal - Ontwerp & design: Raymond De Geyndt, webmaster LiNiAal digitaal © 1977-2017 Digitaal archief van LiNiAal, culturele vereniging Nieuwerkerken


2. GODSDIENST


Heiligen (verering) (235)

15 – 4, 1980-81, (4), p. 57-58 & 61. Het Barbarabeeld van Laar,

16 – 22, 1998-99, (1), p. 27-31. CAUDRON Freddy, Item noch betaelt over bier …, Over bedevaarten met vermelding van Aalst, Lede, Nieuwerkerken.

17 – 5, 1981-82, (4), p. 51-68; 6, 1982-83, (1), p. 3. Wat met het Barbarabeeld van Laar ???, Over de tribulaties i.v.m. het beeld van de H. Barbara in de kapel van Laar.


Godsdienstig leven (24)

18 – 6, 1982-83, (4), p. 56-66. DE SCHRYVER Fredy, Godsdienstig leven in het Land van Aalst tussen 1550 en 1621, Bespreking van ‘Bijdragen tot de geschiedenis van het godsdienstig leven en de kerkelijke instellingen in het Land van Aalst tussen 1550 en 1621 volgens de verslagen van de dekanale bezoeken’ van J. De Brouwer (1961), met aandacht voor de passages die over Nieuwerkerken handelen.

19 – 7, 1983-84, (1), p. 7 & 10-14. DE SCHRYVER Fredy, Godsdienstig leven in het Land van Aalst tussen 1621 en 1796, Bespreking van ‘Bijdrage tot de geschiedenis van de kerkelijke instellingen en het godsdienstig leven in het Land van Aalst tussen 1621 en 1796’ van J. De Brouwer (1975), met aandacht voor de passages die over Nieuwerkerken handelen.

20 – 7, 1983-84, (4), p. 63-76. DE SCHRYVER Fredy, De kerkelijke instellingen en het godsdienstig leven in het Land van Aalst tussen 1621 en 1796, Bespreking van ‘Bijdrage tot de geschiedenis van de kerkelijke instellingen en het godsdienstig leven in het Land van Aalst tussen 1621 en 1796’ van J. De Brouwer (1975), met aandacht voor de passages die over Nieuwerkerken handelen.


Kerkmeubilair (247)

21 – 22, 1998-99, (4), p. 5-6. Onze preekstoel kreeg een nieuwe kroon!,


Broederschappen. Parochiële instellingen (255)

22 – 16, 1992-93, (2), p. 30-54. DE SUTTER Prosper, Aerts-Broederschap des H. Roosencrans van de alderheiligste Maghet ende moeder Godts Maria in de parochie van Nieuwerkerken onder het Aerts-Bischdom van Mechelen,

23 – 25, 2002, (4), p. 12-23. DE SUTTER Prosper, Godsdienstige verenigingen te Nieuwerkerken (1631-1960),

24 – 25, 2002, (4), p. 27-28. DE VUYST Julien, Heilige Stanislas herboren te Nieuwerkerken, In 1877.


Kosters (256/259)

25 – 19, 1995-96, (1), p. 8-28; 21, 1997-98, (3), p. 24. DE SCHRYVER Fredy; DE SUTTER Prosper, Kosters van Nieuwerkerken,


Kerkbestuur en -organisatie (262)

26 – 22, 1998-99, (1), p. 32. CAUDRON Freddy, Uit de kerkrekening van 1685 (kerkarchief Nieuwerkerken nr. 21),

27 – 21, 1997-98, (2), p. 7. DE NIJS Eddy, In memoriam E.H. Jan D’Haese,

28 – 24, 2001, (2), p. 24-27; (3), p. 4-5. DE SCHRYVER Fredy, Spreuken van de inhuldeging van Mijnheer Pastoor te Nieuwerkerken, Inhuldiging van pastoor Oscar De Bisschop in 1937.

29 – 17, 1993-94, (1), p. 4-6. DE SCHRYVER Fredy; DE SUTTER Prosper, In memoriam pastoor Michel Van Goethem,

30 – 19, 1995-96, (3), p. 14-39; (4), p. 36. DE SUTTER Prosper, 410 jaar onderpastoors te Nieuwerkerken,

31 – 19, 1995-96, (2), p. 4-27. DE SUTTER Prosper, 450 jaar pastoors in Nieuwerkerken,

32 – 13, 1989-90 , (4), p. 73-79 DE SUTTER Prosper, Priester Petrus Van Impe (1840-1924), °Nieuwerkerken 1840- +1924.

33 – 20, 1996-97, (3), p. 5-28. DE SUTTER Prosper, Priesters van Nieuwerkerken,

34 – 25, 2002, (4), p. 26-27. DE VUYST Julien, Bisschoppelijk bezoek te Nieuwerkerken, In 1857.

35 – 25, 2002, (2), p. 11-13. DE VUYST Julien, Inboedel van Nieuwerkerkse priester Laurentius Van Impe onder de hamer, Openbare verkoop in 1853 van meubels en wijnen van de Nieuwerkerkse priester Laurentius Van Impe.

36 – 24, 2001, (1), p. 17-26. DE VUYST Julien, Pastorale inkomsten en goederen van de kerk van Nieuwerkerken, Ten tijde van pastoor Bernardus Berlengee in de tweede helft van de 18de eeuw.

37 – 8, 1984-85, (1), p. 8 &  17-19. DE SCHRYVER Fredy, Inhuldiging van pastoor Oscar De Bisschop te Nieuwerkerken, In 1937.

38 – [IN], 8, 1984-85, (1), p. 2. In memoriam E.H. Jozef De Brouwer,

39 – [IN], 10, 1986-87, (1), p. 16. In memoriam Z.E.H. Robert Van Impe, Oud-pastoor van Nieuwerkerken.

40 – 17, 1993-94, (2), p. 18. Nieuwerkerken heeft een nieuwe herder, Jacques Lievens.

41 – 5, 1981-82, (1), p. 15. Terjoden parochie Sint-Jozef 75 jaar, Met gemeenteraadsverslag uit 1905 i.v.m. de aansluiting van het gehucht Dries bij de parochie Terjoden.


Volksmissies. Missionering (266)

42 – 20, 1996-97, (1), p. 6-20. DE SCHRYVER Fredy, Volksmissies en kruiswegen,

43 – 7, 1983-84, (2), p. 19-40. DE VUYST Julien, Theophiel Redant zendeling in Mongolië, Theophiel Redant (Nieuwerkerken 1860 – Mongolië 1891).


Religieuze ordes (271)

44 – 15, 1991-92, (2), p. 29-37. DE SUTTER Prosper, Eerwaarde Br. Polydoor minderbroeder-capucijn. Polydoor Sterck 1905-1967,

45 – 3, 1979-80, (2), p. 29-30; (3), p. 47-49; (4), p. 60-61. ROBIJNS Luc, De eigendommen van de Jezuïeten te Nieuwerkerken n.a.v. het verschijnen van “De Jezuïeten te Aalst” door Jozef De Brouwer,

46 – 10, 1986-87, (2), p. 21-32. Afscheid van de drie laatste kloosterzusters van Nieuwerkerken,

47 – 10, 1986-87, (2), p. 33-35. CECILE (Zuster), Korte historische schets van het klooster te Nieuwerkerken,

48 – 20, 1996-97, (2), p. 24-36. DE SUTTER Prosper, Broeders van Nieuwerkerken,

49 – 11, 1987-88, (3), p. 23-38. DE SUTTER Prosper, Dominicus Van den Bremt. Broeder Theodoor 1820-1899,

50 – 12, 1988-89, (4), p. 74-80. DE SUTTER Prosper, Pater Cassiaan (1918-1964), Kloosternaam van Richard Lievens.

51 – 19, 1995-96, (4), p. 8-34. DE SUTTER Prosper, Zusters van Nieuwerkerken,

52 – 10, 1986-87, (2), p. 35-40; (3), p. 41-48. Lijst der kloosterzusters te Nieuwerkerken,
Icon LiNiAal digitaal - Ontwerp & design: Raymond De Geyndt, webmaster LiNiAal digitaal © 1977-2017 Digitaal archief van LiNiAal, culturele vereniging Nieuwerkerken


3. SOCIALE WETENSCHAPPEN


Demografie (314)

53 – 24, 2001, (1), p. 12-14. CAUDRON Freddy, En heeft ons vertoond een kind zonder leven…, Over doodgeboren kinderen en kindersterfte in Nieuwerkerken in de 19de eeuw.

54 – 21, 1997-98, (1), p. 5-6. DE NIJS Eddy, Honderdjarige in Nieuwerkerken, Juliana Provost (° Nieuwerkerken 13 juli 1897).

55 – 5, 1981-82, (2), p. 29. De oudste inwoners van Nieuwerkerken,


Verkiezingen (324)

56 – 18, 1994-95, (1), p. 5-9. DE SUTTER Prosper, Het borgerregister van 1806,

57 – 16, 1992-93, (3), p. 60-71. DE SUTTER Prosper, Gemeenteraadsverkiezing van 20.10.1907 te Nieuwerkerken,


Politieke bewegingen en partijen (329)

58 – 20, 1996-97, (2), p. 4-23. CORDEMANS Paul, Dr. Marcel Cordemans: een pionier van de Vlaamse Strijd,

59 – 25, 2002, (4), p. 9-10. DE NIJS Eddy, Oud-BSP-lokaal afgebroken,


Arbeidersbeweging. Vakbeweging (331)

60 – 24, 2001, (1), p. 5-12. DE SUTTER Prosper, Algemeen Christelijk Vakverbond (A.C.V.) Nieuwerkerken (1907-1976),

61 – 24, 2001, (2), p. 9-21. DE SUTTER Prosper, Algemeen Christelijk Werknemersverbond (A.C.W.) (1949-1976),

62 – 23, 2000, (4), p. 6-14. DE SUTTER Prosper, Katholieke Werkliedenbond (KWB) 1948-1976,

63 – 17, 1993-94, (4), p. 69-75. DE SUTTER Prosper, Vrucht door Eigen Arbeid Nieuwerkerken, Vakvereniging van de textielbewerkers in het begin van de 20ste eeuw.


Coöperaties (334)

64 – 22, 1998-99, (2), p. 2-12. DE SUTTER Prosper, Boerengilde Sint-Isidorus Nieuwerkerken,

65 – 16, 1992-93, (4), p. 85-92; 17, 1993-94, (1), p. 2-3. DE SUTTER Prosper, Redt U Zelven, Landbouwcoöperatief te Aalst-Nieuwerkerken na WO I.


Strafrecht. Criminaliteit (343)

66 – 13, 1989-90, (3), p. 45-48. CAUDRON Freddy, Vagebond te Nieuwerkerken: proces van 9 aug. 1759, Betreft Anthonius Josephus Seconde.

67 – 11, 1987-88, (5), p. 77-78. DE SUTTER Prosper, Een diefstal op de Zurendries te Nieuwerkerken, In 1835.

68 – 16, 1992-93, (1), p. 14-22. CAUDRON Freddy, … In de zaak Van den Brulle …, In 1766-68.

69 – 18, 1994-95, (3), p. 46-48. DE VUYST Julien, Sinister avontuur Nieuwerkerkse pastoor, Van der Eeckt, Joannes Baptist (Liefferinge 1792-Nieuwerkerken 1864).


Testamenten (347.6)

70 – 14, 1990-91, (2), p. 24-27. CAUDRON Freddy, Het testament van Jan De Lessien (1758),

71 – 8, 1984-85, (2), p. 23-28. DE SCHRYVER Fredy, Het testament van Franciscus Van Landuyt, Uit 1863. Het werd gedeponeerd bij de Aalsterse notaris Van der Heyden.
Icon LiNiAal digitaal - Ontwerp & design: Raymond De Geyndt, webmaster LiNiAal digitaal © 1977-2017 Digitaal archief van LiNiAal, culturele vereniging Nieuwerkerken


Openbaar bestuur (351)

72 – 25, 2002, (1), p. 23-27. CAUDRON Freddy, Over de plicht van het verteren, Verzoekschrift van Bavo Coppens, kapitein van de praterij Nieuwerkerken, aan de Aalsterse burgemeester in het jaar 1718.

73 – 18, 1994-95, (4), p. 66-102; 19, 1995-96, (1), p. 28. DE SUTTER Prosper, De veldwachters van Nieuwerkerken,


Gemeentebestuur (352)

74 – 15, 1991-92, (4), p. 80-84. DE VUYST Julien, Burgemeester Arsène Van Landuyt te Nieuwerkerken,

75 – 6, 1982-83, (2), p. 27-28. VAN IMPE Willy, Na zes jaar nog steeds niet verteerd !!!,

76 – 6, 1982-83, (2), p. 26. VAN IMPE Willy, Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 10 okt. 82,

77 – 3, 1979-80, (1), p. 6-9; (2), p. 25-28. VAN VAERENBERG Geert, Louis Callebaut 35 jaar burgemeester te Nieuwerkerken,  Louis Callebaut (1866-1957).


Krijgsgeschiedenis (355)

78 – 15, 1991-92, (1), p. 2-20. CAUDRON Freddy, “Wel voorsien van waepenen …”. Inkwartieringen in de 17e eeuw te Nieuwerkerken,

79 – 9, 1985-86, (4), p. 78-80. DE SCHRYVER Fredy, Bij de afschaffing van de loting,

80 – 10, 1986-87, (1), p. 17-20. DE SCHRYVER Fredy, Historique du 7e régiment d’infanterie 1569-1890, Boekbespreking.

81 – 8, 1984-85, (3), p. 42-57. DE SMET Robert, De geschiedenis van het lotelingensysteem in België,

82 – 11, 1987-88, (2), p. 10-19. DE SUTTER Prosper, Dominicus Dhaes, pauselijk zouaaf van Nieuwerkerken,

83 – 19, 1995-96, (1), p. 4-7. DE VUYST Julien, Nieuwerkerkse lotelingen in het begin van deze eeuw,

84 – 23, 2000, (2), p. 1-24. CAUDRON Freddy, De brief aan de soldaat : correspondentie aan Ernest Caudron in Nederland tijdens Wereldoorlog I,

85 – 2, 1978-79, (2), p. 27-29; (3), p. 42-44 &  47; (4), p. 59-62. DE SAEDELEER Charles, Prosper De Sutter,

86 – 3, 1979-80, (3), p. 39-44. DE SAEDELEER Charles, Sylvère Verhulst,

87 – 5, 1981-82, (2), p. 20-24. DE SAEDELEER Charles, Tafelrede van Charles De Saedeleer, voorzitter der oud-strijders, op het noenmaal van 11 november 1981 te Nieuwerkerken-Aalst,

88 – 23, 2000, (3), p. 27-32. DE SCHRYVER Fredy, Brief van een Hollandse evacué,

89 – 12, 1988-89, (3), p. 53-56; 13, 1989-90, (1), p. 18-20; (2), p. 37-40.DE SUTTER Prosper; DE SCHRYVER Fredy, Een oude schoolfoto uit Nieuwerkerken, Schoolfoto uit WO I met dankbetuiging voor Amerikaanse hulp.

90 – 21, 1997-98, (2), p. 8-10. VAN IMPE W., 11 november 1997 te Nieuwerkerken,

91 – 22, 1998-99, (3), p. 1-31; (4), p. 7-26 en 32. DE SUTTER Prosper, De Vaderlandse Verenigingen van Nieuwerkerken,

92 – [36], 2, 1978-79, (4), p. 62-64. 36 jaar geleden …. bommen op Nieuwerkerken,

93 – 3, 1979-80, (1), p. 16-17. DE SCHRYVER Fredy, Bommenval te Nieuwerkerken,

94 – 6, 1982-83, (4), p. 51-56. DE SAEDELEER Charles, Uit mijn oorlogsdagboek 1914: Prosper Van Landuyt van Nieuwerkerken gesneuveld,
Icon LiNiAal digitaal - Ontwerp & design: Raymond De Geyndt, webmaster LiNiAal digitaal © 1977-2017 Digitaal archief van LiNiAal, culturele vereniging Nieuwerkerken


Maatschappelijk Werk. Sociale verzekering (36)

95 – 6, 1982-83, (1), p. 11-12. Bloedinzamelingen te Nieuwerkerken,

96 – 24, 2001, (3), p. 5-14; (4), p. 3. DE SUTTER Prosper, Bond van Grote en van Jonge Gezinnen (B.G.J.G. 1927-1999),

97 – 22, 1998-99, (1), p. 24-27. DE SUTTER Prosper, Nationaal Werk voor Kinderwelzijn (N.W.K.),

98 – 13, 1989-90, (2), p. 24-36. DE SUTTER Prosper, Maatschappij van onderlinge bijstand “Hulp en Steun in Nood” te Nieuwerkerken (1907-1945), Daensistische mutualiteit.

99 – 12, 1988-89, (3), p. 42-46. DE SUTTER Prosper, Maatschappij van Onderlinge Bijstand “Sint-Annagilde” te Nieuwerkerken (1910-1926),

100 – 11, 1987-88, (4), p. 42-68. DE SUTTER Prosper, Maatschappij van Onderlinge Bijstand “Sint-Leonardusgilde” te Nieuwerkerken 1902-1972,

101 – 12, 1988-89, (4), p. 65-73. DE SUTTER Prosper, Maatschappij van Onderlingen Bijstand “Vast Hand in Hand” te Nieuwerkerken (1906-1926),


Onderwijs algemeen (372/373)

102 – 18, 1994-95, (3), p. 50-64. DE SUTTER Prosper, De oude zondagsschool van Nieuwerkerken,

103 – 19, 1995-96, (1), p. 3-4. DE VUYST Julien, De oude zondagsschool van Nieuwerkerken. Naschrift,

104 – 24, 2001, (2), p. 22-24. CAUDRON Freddy, Meer onderwijs ? Allez jong !,

105 – 25, 2002, (1), p. 28. Uit 1938-39. DE NIJS Eddy, Een oude schoolfoto,

106 – 23, 2000, (4), p. 15-16; 24, 2001, (1), p. 27-28. DE SUTTER Prosper, Herinneringen bij een oude schoolfoto,

107 – 21, 1997-98, (4), p. 11-14. DE SUTTER Prosper, Herinneringen bij een paar oude schoolfoto’s,

108 – 17, 1993-94, (1), p. 15-16; (2), p. 43; (4), p. 76-77; 18, 1994-95, (2), p. 38-40; (3), p. 49-50. DE SUTTER Prosper, Een oude foto, Klasfoto’s uit 1907 en 1942-43 en een  foto van een bedevaart naar Lourdes uit 1926.

109 – 20, 1996-97, (3), p. 29-32. LOY-LAUWEREYS Christiane, 4e leerjaar – schooljaar 1946-47 revisited,


Jeugdbeweging. Jeugdvorming (374.3)

110 – 23, 2000, (5), p. 6-23. DE SUTTER Prosper, Chiro Tijl en Nele (1976-1990),

111 – 23, 2000, (1), p. 6-13. DE SUTTER Prosper, De christelijke arbeidersjeugd (K.A.J.) 1945-1968,

112 – 23, 2000, (3), p. 9-21; (5), p. 2. DE SUTTER Prosper, Katholieke studentenactie (K.S.A.) 1942-1972,

113 – 22, 1998-99, (5), p. 13-22; 23, 2000, (1), p. 3. DE SUTTER Prosper, Vrouwelijke Katholieke Arbeidersjeugd (V.K.A.J.) 1945-1967,


Volwassenenvorming (374.7)

114 – 16, 1992-93, (1), p. 5-13. DE SUTTER Prosper, K.V.L.V. Nieuwerkerken. Jubileum 60 jaar (1932-1992),

115 – 7, 1983-84, (3), p. 43-49 &  52-58. DE SCHRYVER Fredy, Davidsfonds Nieuwerkerken : 12.10.30 – 13.10.51,

116 – 6, 1982-83, (1), p. 7-10. Gouden jubelviering KVLV-Nieuwerkerken 1932-1982,

117 – 7, 1983-84, (4), p. 77-80. VAN SCHUYLENBERGH Emiel, Davidsfonds Nieuwerkerken,


Volkskunde. Jubilea (39)

118 – 6, 1982-83, (1), p. 4-5. DE SAEDELEER Charles, Gouden jubileum, Van Edgard Van den Bremt en Sidonie Van Delsen op 11 juni 1982.

119 – 14, 1990-91, (1), p. 8-11. DE SUTTER Prosper, Gouden bruiloft te Nieuwerkerken in 1930, Van Augustinus (Stien) Huylebroeck en Maria Theresia (Trees) Librecht.

120 – 3, 1979-80, (3), p. 37-38; (4), p. 53, 55 &  61; 4, 1980-81, (3), p. 48; (4), p. 52. Onze prijskamp,


Herbergen (392.8)

121 – 24, 2001, (2), p. 21-22. CAUDRON Freddy, Een gehucht zonder café !, Te Edixvelde.

122 – 6, 1982-83, (3), p. 37-48. CHERRETTE Marnix, Herbergen en bierverbruik te Nieuwerkerken : een sociale schets,

123 – 4, 1980-81, (2), p. 23-25; (3), p. 36-37; (4), p. 53-56. DE SAEDELEER Charles, Herbergen in de dorpskom van Nieuwerkerken rond 1900, Met situeringsplan van de herbergen.

124 – 14, 1990-91, (2), p. 27-40; (3), p. 43-60; (4), p. 64-72; 15, 1991-92, (1), p. 20. DE SUTTER Prosper, Een bezoek aan oude herbergen te Nieuwerkerken op de wijk Maal,


Spotnamen. Bijnamen (392.91)

125 – 7, 1983-84, (1), p. 3-4. DE SCHRYVER Fredy, Over Lo, Toor de Vijl en de Witte Moljer, Over Leon Callebaut en Cyriel Van Sande.


Doden en begrafenisgebruiken (393)

126 – 22, 1998-99, (2), p. 18-24. DE NIJS Eddy, Lithoprentjes uit de 19de eeuw, Bidprentjes van Nieuwerkerkenaars.

127 – 2, 1978-79, (2), p. 25-26. DE SAEDELEER Charles, 11 november 1978,

128 – 10, 1986-87, (3), p. 49-60. DE SCHRYVER Fredy, Begrafenistarieven te Nieuwerkerken in de 19de eeuw,

129 – 17, 1993-94, (4), p. 77-80. DE SCHRYVER Fredy; DE SUTTER Prosper, Een brief van pastoor Bernardus Berlengée van Nieuwerkerken aan de schepenen van Aalst, In verband met het luiden van de klokken bij een sterfgeval.

130 – 5, 1981-82, (3), p. 38-45. DE SCHRYVER Fredy, Merkwaardige doodsprentjes,


Openbaar en maatschappelijk leven (394)

131 – 21, 1997-98, (2), p. 1-6. De 50-jarigen van Nieuwerkerken vierden feest !,

132 – 23, 2000, (5), p. 24-29; 24, 2001, (1), p. 4. 54- en 55-jarigen vieren te Nieuwerkerken,

133 – 9, 1985-86, (2), p. 23-27. DE SCHRYVER Fredy, Hector Crouckaert, burge-meester van den Dries, “Wijkburgemeester” in 1953.

134 – 4, 1980-81, (2), p. 19-22. DE SCHRYVER Fredy, Afscheid van Honoré Destaebele,

135 – 4, 1980-81, (1), p. 16. Kermis,

136 – 7, 1983-84, (1), p. 7. Kermis Nieuwerkerken anno 1769,


Folklore. Volksgebruiken (398.3)

137 – 3, 1979-80, (4), p. 62-64. DE SCHRYVER Fredy, Enkele volksgebruiken die verdwenen,

138 – 6, 1982-83, (2), p. 29-30. DE SCHRYVER Fredy, Godsdeel en Driekoningen,

139 – 4, 1980-81, (2), p. 26-30. DE SCHRYVER Fredy, Sint-Maarten telt heel wat vrienden !,


Kinder- en Volksliederen (398.8)

140 – 19, 1995-96, (3), p. 39-40; (4), p. 35-36. DE SCHRYVER Fredy, Over ‘vrouwke’ mol, Kinderliedje uit Nieuwerkerken. Met uitweiding over de etymologie van het woord “mol”.

141 – 25, 2002, (3), p. 10-23. DE VUYST Julien, Rampspoed en criminele zaken te Nieuwkerken, Marktliederen over moorden in Nieuwkerken.

142 – 5, 1981-82, (1), p. 9-10. DE SCHRYVER Fredy, Oogstlied,


Oorlog en Vrede (399)

143 – 8, 1984-85, (4), p. 64-66. DE SCHRYVER Fredy, “Vrede II” of “gas terugnemen”,

144 – 8, 1984-85, (3), p. 58-60. P.C., Vrede,
Icon LiNiAal digitaal - Ontwerp & design: Raymond De Geyndt, webmaster LiNiAal digitaal © 1977-2017 Digitaal archief van LiNiAal, culturele vereniging Nieuwerkerken


5. NATUUR­WETEN­SCHAPPEN


Plantkunde (58)

145 – 1, 1977-78, (3), p. 8-9. DE BRABANDER-VAN LANDUYT Lena, ’t Is weer lente !,

146 – 1, 1977-78, (4), p. 7-9. DE BRABANDER-VAN LANDUYT Lena, Oude planten van bij ons,

147 – 13, 1989-90, (3), p. 53-55; 14, 1990-91, (1), p. 16-20. DE SLOOVER Marcel, Een merkwaardige boom, Betreft een populus nigra of zwarte populier.


Dierkunde (59)

148 – 1, 1977-78, (3), p. 10-12. DE SCHRYVER Fredy, Roofvogels bij ons,
Icon LiNiAal digitaal - Ontwerp & design: Raymond De Geyndt, webmaster LiNiAal digitaal © 1977-2017 Digitaal archief van LiNiAal, culturele vereniging Nieuwerkerken


6. TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN


Geneeskunde. Verpleegkunde. Vroedkunde (61)

149 – 12, 1988-89, (3), p. 51-52. DE SUTTER Prosper, Onwettige uitoefening van het beroep van vroedvrouw te Nieuwerkerken,


Molens (620.9)

150 – 17, 1993-94, (3), p. 53-64; 18, 1994-95, (2), p. 31-38. DE SCHRYVER Fredy, De molen van Nieuwerkerken,

151 – 9, 1985-86, (2), p. 30. DE SCHRYVER Fredy, Publicatie : de windmolen van Nieuwerkerken, Bespreking van ‘Eeuwen onder wind en wolken. Windmolens in Oost-Vlaanderen’ van Paul Bauters.

152 – 17, 1993-94, (3), p. 48-52. VAN LANGENHOVEN Bart, De Jezuïetenmolen,

Techniek (62)

153 – 13, 1989-90, (3), p. 55-60. DE SUTTER Prosper, Eerste telefoon te Nieuwerkerken,

154 – 16, 1992-93, (3), p. 72-76. DE SUTTER Prosper, Eerste straatverlichting te Nieuwerkerken,


Landbouw. Veeteelt. Zuivel (63)

155 – 23, 2000, (5), p. 30-33. DE NIJS Eddy, Hoeve Van Sande (Kerrens),

156 – 4, 1980-81, (1), p. 7-10. DE SCHRYVER Fredy, Het snijpaard : een landbouwwerktuig uit een nabij verleden,

157 – 6, 1982-83, (2), p. 24-25. VAN DER BIEST Ulric, Over maanstanden, groenten en pachtcontracten,

158 – 24, 2001, (3), p. 15-18; (4), p. 3. DE SUTTER Prosper, Geitenverzekering (1911-1927),

159 – 24, 2001, (4), p. 5-39. DE SUTTER Prosper, Duivenmaatschappij “Vlug en Rap” Nieuwerkerken 1930-1977-2000,

160 – 3, 1979-80, (4), p. 54-55. DE SCHRYVER Fredy, De Sint-Leonardusmelkerij van Nieuwerkerken,


Verkeerswezen. Fietsen (656)

161 – 16, 1992-93, (4), p. 81-84. DE SUTTER Prosper, Eerste fietsers te Nieuwerkerken,

162 – 8, 1984-85, (2), p. 29-33. P.C., Van fietsers en omleidingen,


Industrieën. Ambachten (662)

163 – 8, 1984-85, (1), p. 12-16. DE VUYST Julien, Belastingen op de turfputten te Nieuwerkerken, Met een lijst van de turfstekers van Nieuwerkerken in 1776.

164 – 22, 1998-99, (1), p. 4-23. DE NIJS Eddy, Brouwerij-mouterij het Anker Baeten te Nieuwerkerken,

165 – 4, 1980-81, (4), p. 59-61. DE SCHRYVER Fredy, Het is geen man, die niet roken kan !,


Bouwmaterialen (691)

166 – 1, 1977-78, (4), p. 9-12. LOY Walter, Natuursteen in de bouwnijverheid,
Icon LiNiAal digitaal - Ontwerp & design: Raymond De Geyndt, webmaster LiNiAal digitaal © 1977-2017 Digitaal archief van LiNiAal, culturele vereniging Nieuwerkerken


7. KUNST. RUIMTELIJKE ORDENING. MUZIEK. SPORT & SPEL


Ruimtelijke ordening (71)

167 – 2, 1978-79, (3), p. 45-47. CORDEMANS Paul, Nieuwerkerken en het mistige “Jaar van het Dorp” 1978,

168 – 1, 1977-78, (2), p. 15-17. LOY-LAUWEREYS C., Jaar van het Dorp = Jaar van ons Dorp,

169 – 1, 1977-78, (3), p. 6-7. VAN IMPE Willy, “Jaar van ONS Dorp” Nieuwerkerken,

170 – 1, 1977-78, (4), p. 15-16. VAN IMPE Willy, Jaar van het Dorp Nieuwerkerken,

171 – 10, 1986-87, (4), p. 69-72. CASSIMAN Peter, Plan dorpskernvernieuwing,


Begraafplaatsen (718)

172 – 5, 1981-82, (1), p. 3-8; (2), p. 25. DE SCHRYVER Fredy, Het kerkhof te Nieuwerkerken,


Afvalverwerking (719)

173 – 6, 1982-83, (3), p. 34; 7, 1983-84, (1), p. 4-6. Het stort is weer open,


Gebouwen (725.94)

174 – 5, 1981-82, (3), p. 48; 6, 1982-83, (1), p. 6; (2), p. 19-20; (4), p. 68; 7, 1983-84, (1), p. 15-16. Onze prijsvraag,


Religieuze bouwkunst. Kerken. Kapellen (726.5)

175 – 1, 1977-78, (2), p. 9-11. DAEM A.J., Hoe het groeide !,

176 – 24, 2001, (3), p. 18-21. DE SCHRYVER Fredy; DE NIJS Eddy, Kerknieuws,

177 – 23, 2000, (4), p. 2-6. ROBIJNS Luc, Nieuwerkerken : Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk,

178 – 2, 1978-79, (2), p. 33-36. ROBIJNS Luc, De restauratie van de parochiekerk van Nieuwerkerken en van de hulpkerk te Edixvelde,

179 – 24, 2001, (1), p. 14-17. CAUDRON Freddy, Zo oud? Zo oud!, Over de oudste vermelding van de Sint-Annakapel in Nieuwerkerken.

180 – 25, 2002, (4), p. 24-25. CAUDRON Freddy; DE SCHRYVER Fredy, De kapellen van Maal, Laar, Restert en Edixvelde,

181 – 12, 1988-89, (1), p. 3-20; (2), p. 22-35; 15, 1991-92, (2), p. 25-28; 16, 1992-93, (1), p. 23-27. DE SUTTER Prosper, De Sint-Annakapel te Nieuwerkerken-Maal,

182 – 10, 1986-87, (4), p. 76-80. Inventaris landelijke kapellen, Bespreking van dit in 1986 verschenen boek.

183 – 21, 1997-98, (3), p. 5-22. CAUDRON Freddy; DE SMET Robert; DE SUTTER Prosper, Grafstenen binnen en buiten de kerk van Nieuwerkerken,


Burgerlijke architectuur. Hoeven. Burchten (728)

184 – 21, 1997-98, (1), p. 13-17; (2), p. 11-15; (3), p. 24; (4), p. 4-6; 23, 2000, (1), p. 17-18. DE NIJS Eddy; DE SLOOVER Marcel, Boerderijen van Nieuwerkerken: vormgeving, sfeer en getuigenissen,

185 – 2, 1978-79, (3), p. 39-40; (4), p. 55-58.Wedstrijd, Fotowedstrijd met afbeelding van de hoeve Merestraat nr.1 opklimmend tot de 18e eeuw.

186 – 24, 2001, (3), p. 21-27. DE SCHRYVER Fredy, De Nieuwerkerkse Burcht : enkele bijkomende gegevens,


Beeldhouwkunst (73)

187 – 13, 1989-90, (1), p. 3-16. VAN ELSLANDE Rudy, Het retabel van Ghijselbrecht Van Meerlo voor de O.L.Vrouw-Hemelvaartkerk te Nieuwerkerken,


Schilderkunst (75)

188 – 25, 2002, (1), p. 15-18. ROBIJNS Luc, Triptiek parochiekerk gerestaureerd,


Muziek (78)

189 – 2, 1978-79, (1), p. 8-9. DE SAEDELEER Charles, Zuster Cecile en haar zangkoor in Antwerpen,

190 – 17, 1993-94, (2), p. 19-41. DE SUTTER Prosper, Maetschappy van harmonie onder de spreuk “Liefde en eendragt geeft deugd vrees en kragt” opgeregt te Nieuwerkerken ten jaere 1839,

191 – 6, 1982-83, (4), p. 67. Dispositie van het orgel in de O.L.V.-Hemelvaartkerk, Nieuwerkerken,

192 – 8, 1984-85, (2), p. 22. Het Nieuwerkerkse barok-orgel,

193 – 1, 1977-78, (2), p. 11-13. Het orgel van Nieuwerkerken, Gebouwd door Jan Baptist Forceville (Rijsel 1660 – Brussel 1739).


Sport & Spel. Kinderspelen (79)

194 – 1, 1977-78, (4), p. 16-18. DE SCHRYVER Fredy, Eendracht Nieuwerkerken kampioen !!,

195 – 2, 1978-79, (1), p. 13-17. DE SCHRYVER Fredy, De Zingende Vinken bestaan 25 jaar !,

196 – 25, 2002, (2), p. 2-10. DE SUTTER Prosper, Kaatsclubs te Nieuwerkerken (1897-1980),

197 – 25, 2002, (1), p. 3-14; (3), p. 10. DE SUTTER Prosper, Spaar- en sportclub “De Denderzonen” 1928-1991,

198 – 22, 1998-99, (4), p. 26-31. DE SUTTER Prosper, De Ware Crossers (1967-1987), Wielerclub te Nieuwerkerken.

199 – 25, 2002, (3), p. 4-10. DE SUTTER Prosper, Wielerclubs te Nieuwerkerken (1945-1973),

200 – 20, 1996-97, (2), p. 23. DE SCHRYVER Fredy, Enkele kinderrijmpjes,
Icon LiNiAal digitaal - Ontwerp & design: Raymond De Geyndt, webmaster LiNiAal digitaal © 1977-2017 Digitaal archief van LiNiAal, culturele vereniging Nieuwerkerken


8. TAALKUNDE. LITERATUUR


Dialecten (800.87)

201 – 12, 1988-89, (3), p. 57-60; 13, 1989-90, (4), p. 67 en 80; 14, 1990-91, (4), p. 77-80; 15, 1991-92, (1), p. 20; (3), p. 67-68; 16, 1992-93, (1), p. 27-28; (2), p. 56; (4), p. 93-96; 17, 1993-94, (1), p. 3; 18, 1994-95, (1), p. 15-16; 21, 1997-98, (1), p. 18-23; (4), p. 15-18. DE SCHRYVER Fredy, Ons Nieuwerkerks dialect. Namen van ziekten,

202 – 21, 1997-98, (4), p. 18-20; 23, 2000, (1), p. 15-17. DE SCHRYVER Fredy, Ons Nieuwerkerks dialect. Het weer,

203 – 11, 1987-88, (2), p. 19-20; (5), p. 78-80. DE SCHRYVER Fredy, Ons Nieuwerkerks dialect. Oude maten,

204 – 4, 1980-81, (3), p. 38-39. DE SCHRYVER Fredy, Nieuwerkerkse sprokkels : het paard,


Plaatsnaamkunde (801.311)

205 – 20, 1996-97, (4), p. 10-24; 21, 1997-98, (1), p. 6-13. DE SCHRYVER Fredy, Maatweg: een nieuwe straatnaam in Nieuwerkerken,

206 – 22, 1998-99, (5), p. 4-12. DE SCHRYVER Fredy, Met “Gozwin de Niwankerca” op zoek naar de plaatsnaam Nieuwerkerken,

207 – 3, 1979-80, (1), p. 10-12 & 18. DE SCHRYVER Fredy, Onze plaatsnamen,

208 – 25, 2002, (1), p. 21-23; (2), p. 14-20. DE SCHRYVER Fredy, Wijziging straatnamen,


Literatuur (82/89)

209 – 8, 1984-85, (1), p. 9-12. DE SAEDELEER Charles, Carolus ,

210 – 4, 1980-81, (1), p. 14. DE SAEDELEER Charles, Gij die gaat…,

211 – 7, 1983-84, (1), p. 8-9. DE SAEDELEER Charles, Kolleblommen,

212 – 7, 1983-84, (3), p. 50-51. DE SAEDELEER Charles, Sneeuwklokjes,

213 – 4, 1980-81, (2), p. 32. DE SAEDELEER Charles, Valavond Plasregen,

214 – 4, 1980-81, (3), p. 40-41. DE SAEDELEER Charles, De zaaier,

215 – 4, 1980-81, (4), p. 63. ROBIJNS A., Bedenkingen in een ziekenhuis,

216 – 5, 1981-82, (1), p. 16. V.I. W., Voor immer !!!,

217 – 2, 1978-79, (2), p. 22-24. VAN DE PERRE Rudolf, Anton Van Wilderode,
Icon LiNiAal digitaal - Ontwerp & design: Raymond De Geyndt, webmaster LiNiAal digitaal © 1977-2017 Digitaal archief van LiNiAal, culturele vereniging Nieuwerkerken


9. ARCHEOLOGIE. BIOGRAFIE. GESCHIEDENIS


Archeologie (902)

218 – 5, 1981-82, (3), p. 45-46. CALLEBAUT Dirk, Sporen van Gallo-Romeinse aanwezigheid te Nieuwerkerken,


Biografie (929)

Over al de personen in onderstaande lijst is er in de periode 1977-2002 een artikel of een ‘In Memoriam’ verschenen in de mededelingen van LiNiAal. Dit is de originele lijst en geeft je de mogelijkheid om het artikel terug te vinden in de tabellen van de reeds beschikbare jaargangen. Via het personenregister in het ledenarchief is er momenteel al een alfabetische lijst beschikbaar en kan je ook ‘gewoon’ klikken op de reeds beschikbare links om via eender welke browser onmiddellijk op de juiste pagina van het artikel over deze persoon terecht te komen…

219 – 8, 1984-85, (3), p. 60. DE BOECK Roger, In memoriam Georges Etienne De Bodt,

220 – 24, 2001, (2), p. 3. DE NIJS Eddy, In memoriam Charles-Victor Caudron,

221 – 21, 1997-98, (1), p. 4-5. DE NIJS Eddy, In memoriam Clement Van Den Berghe,

222 – 20, 1996-97, (2), p. 3. DE NIJS Eddy, In memoriam Petrus Dumont,

223 – 21, 1997-98, (3), p. 4. DE SCHRYVER Fredy, In memoriam André Van Impe,

224 – 19, 1995-96, (2), p. 3. DE SCHRYVER Fredy, In memoriam Frans Annaert,

225 – 23, 2000, (3), p. 2-3. DE SCHRYVER Fredy, In memoriam Maurice Callebaut,

226 – 18, 1994-95, (1), p. 3. DE SCHRYVER Fredy, In memoriam Maurits Ringoot,

227 – 21, 1997-98, (2), p. 33-36; (3), p. 23-24. DE SMET Robert, Een overlijdensakte uit het jaar 1798, Over de familie De Raedemaeker uit Nieuwerkerken.

228 – 14, 1990-91, (1), p. 6-7. DE SUTTER Prosper, Alexis De Sloover (1913-1990) : oud-burgemeester,

229 – 19, 1995-96, (3), p. 3-14. DE SUTTER Prosper, Camille Ottoy 100 jaar,

230 – 15, 1991-92, (3), p. 46-66; (4), p. 79. DE SUTTER Prosper, Een bezoek aan Remi Mertens, oudste inwoner van Nieuwerkerken,

231 – 19, 1995-96, (1), p. 2. DE SUTTER Prosper, In memoriam Alma De Sloover,

232 – 18, 1994-95, (1), p. 2-3. DE SUTTER Prosper, In memoriam Benoit Van Vaerenbergh,

233 – 16, 1992-93, (3), p. 59. DE SUTTER Prosper, In memoriam Camiel Verlé,

234 – 19, 1995-96, (4), p. 7. DE SUTTER Prosper, In memoriam Dr. Norbert Daem,

235 – 19, 1995-96, (3), p. 2-3. DE SUTTER Prosper, In memoriam Frans De Pauw,

236 – 24, 2001, (2), p. 3-4; (3), p. 4. DE SUTTER Prosper, In memoriam Gerard De Rijck,

237 – 19, 1995-96, (4), p. 7-8. DE SUTTER Prosper, In memoriam Gerard Langen-dries,

238 – 17, 1993-94, (4), p. 67-68. DE SUTTER Prosper, In memoriam Hélène De Smet,

239 – 20, 1996-97, (3), p. 4-5. DE SUTTER Prosper, In memoriam Judith Rachel Van Mieghem,

240 – 20, 1996-97, (3), p. 3-4. DE SUTTER Prosper, In memoriam Marcel Raes,

241 – 24, 2001, (4), p. 3-4. DE SUTTER Prosper, In memoriam Oscar De Rijck,

242 – 24, 2001, (3), p. 3. DE SUTTER Prosper, In memoriam Willy Verleysen,

243 – 17, 1993-94, (1), p. 6. DE SUTTER Prosper, In memoriam Zuster Lia,

244 – 18, 1994-95, (2), p. 21-31. DE SUTTER Prosper, Petrus Van Laethem, Gekende figuur in de Nieuwerkerkse politiek en het verenigingsleven in het begin van de 20ste eeuw.

245 – [IN], 9, 1985-86, (2), p. 22. In memoriam Albert Peerlinck,

246 – [IN], 22, 1998-99, (5), p. 2. In memoriam Alicia Uyttersprot,

247 – [IN], 17, 1993-94, (2), p. 44. In memoriam Camille De Boom,

248 – [IN], 13, 1989-90, (3), p. 43-44. In memoriam Charles De Saedeleer,

249 – [IN], 20, 1996-97, (1), p. 2. In memoriam Christiane Roelandt,

250 – [IN], 14, 1990-91, (1), p. 5-6. In memoriam Desiré Peerlinck,

251 – [IN], 23, 2000, (5), p. 4; 24, 2001, (1), p. 3. In memoriam dokter Paul De Winter,

252 – [IN], 15, 1991-92, (2), p. 44. In memoriam Edward Burgelman,

253 – [IN], 22, 1998-99, (4), p. 2. In memoriam Emile Van Cauwenberg,

254 – [IN], 25, 2002, (4), p. 7. In memoriam Emilienne De Kegel,

255 – [IN], 25, 2002, (1), p. 2. In memoriam Esther Van der Straeten,

256 – [IN], 24, 2001, (3), p. 4. In memoriam Frans De Man,

257 – [IN], 23, 2000, (5), p. 4. In memoriam Frans Herremans,

258 – [IN], 1, 1977-78, (4), p. 3. In memoriam Herman De Schutter,

259 – [IN], 25, 2002, (1), p. 2. In memoriam Honoré Destaebele,

260 – [IN], 2, 1978-79, (3), p. 40. In memoriam Hubert Van Landuyt,

261 – [IN], 23, 2000, (1), p. 5. In memoriam Joannes Oscar De Bruyn,

262 – [IN], 15, 1991-92, (2), p. 44. In memoriam Julien De Munter,

263 – [IN], 15, 1991-92, (2), p. 42. In memoriam Lucia Schotte,

264 – [IN], 11, 1987-88, (3), p. 40. In memoriam Lucien De Clercq,

265 – [IN], 15, 1991-92, (2), p. 43-44. In memoriam Marcel Cordemans,

266 – [IN], 23, 2000, (4), p. 14-15. In memoriam Margaretha Slagmulder,

267 – [IN], 15, 1991-92, (2), p. 42. In memoriam Maria De Gyter,

268 – [IN], 25, 2002, (2), p. 1. In memoriam Maria De Lathouwer,

269 – [IN], 11, 1987-88, (3), p. 40. In memoriam Maria Huybrecht,

270 – [IN], 9, 1985-86, (2), p. 22. In memoriam Maria Schockaert-Boterbergh,

271 – [IN], 23, 2000, (5), p. 2-4. In memoriam Maria Simone Schinckaert,

272 – [IN], 9, 1985-86, (3), p. 60. In memoriam Marie Louise Schandeveyl,

273 – [IN], 17, 1993-94, (2), p. 44. In memoriam Marie-Louise Iliano,

274 – [IN], 22, 1998-99, (4), p. 2. In memoriam Martinus Theo Meuleman,

275 – [IN], 25, 2002, (4), p. 7. In memoriam Maurice Torrekens,

276 – [IN], 11, 1987-88, (4), p. 68. In memoriam Maurits Roels,

277 – [IN], 15, 1991-92, (2), p. 42. In memoriam Oscar De Sadeleer,

278 – [IN], 3, 1979-80, (2), p. 33. In memoriam Oscar Renneboog,

279 – [IN], 22, 1998-99, (4), p. 2. In memoriam Pater Pacifiek (Jozef Van Herreweghen),

280 – [IN], 9, 1985-86, (3), p. 60. In memoriam Petrus Mertens,

281 – [IN], 15, 1991-92, (2), p. 42-43. In memoriam Pierre Peerlinck,

282 – [IN], 9, 1985-86, (2), p. 22. In memoriam Rosalia Van Herreweghe,

283 – 21, 1997-98, (3), p. 4. SOIN Piet, In memoriam Mathilde Van Vaerenbergh,
Icon LiNiAal digitaal - Ontwerp & design: Raymond De Geyndt, webmaster LiNiAal digitaal © 1977-2017 Digitaal archief van LiNiAal, culturele vereniging Nieuwerkerken


Familiekunde. Genealogie (929.5)

284 – 23, 2000, (5), p. 33-36; 24, 2001, (1), p. 3. CAUDRON Freddy, Een begrafenis… 280 jaar geleden, Niclaes Van Landuyt sterft in 1722 te Erembodegem.

285 – 17, 1993-94, (1), p. 7-14. CAUDRON Freddy, Een meevaller … toch voor een stuk …, Staat van goed van Judoca Van den Brouck, overledene echtgenote van Judocus Roelant.

286 – 15, 1991-92, (4), p. 72-79. DE SUTTER Prosper, Familie Van Landuyt van Nieuwerkerken,


Heraldiek. Wapenkunde (929.6)

287 – 18, 1994-95, (3), p. 42-45. DE SUTTER Prosper, Het gemeentewapen van Nieuwerkerken,


Geschiedenis (94)

288 – 24, 2001, (2), p. 4-8. DE SUTTER Prosper, Een zeldzame foto, Over de grafsteen van Charles Philippe Van Liedekercke-Philippote D’Ognies in de kerk van Nieuwerkerken, en over Albert Provost.


Middeleeuwse en moderne geschiedenis (94.033/034)

289 – 9, 1985-86, (1), p. 4-20; (2), p. 31-40. VAN DER BIEST Ulric, De familie Van Liedekerke te Nieuwerkerken,

290 – 9, 1985-86, (3), p. 42-60. DE SCHRYVER Fredy, Nieuwerkerken koopt een vendel in juni 1764,

291 – 23, 2000, (1), p. 13-15. DE SCHRYVER Fredy, Nieuwerkerken volgens Cornelius Van Gestel, Cornelius Van Gestel was de auteur van Historia Archiepiscopatus Mechliniensis (1725).

292 – 8, 1984-85, (4), p. 69-80. DE SCHRYVER Fredy, Spaanse huurlingen schoppen herrie te Nieuwerkerken,

293 – 10, 1986-87, (1), p. 4-11. DE SCHRYVER Fredy, Spaanse soldaten teisteren Nieuwerkerken in september 1658,

294 – 9, 1985-86, (4), p. 63-73. VAN DER BIEST Ulric, Buitenpoorters van Geraardsbergen te Nieuwerkerken,


Moderne en hedendaagse geschiedenis  (94.034/035)

295 – 8, 1984-85, (1), p. 3-8. BEIRENS Jan, Nieuwerkerken en de Franse Revolutie : een schets van de Boerenkrijg en het gevolg hiervan voor Nieuwerkerken,

296 – 21, 1997-98, (2), p. 15-32; (3), p. 22-23. CAUDRON Freddy; DE SMET Robert; DE SUTTER Prosper, Memorieboek van de Van Landuyten Joannes en Franciscus,

297 – 12, 1988-89, (2), p. 36-37. DE SUTTER Prosper, Bonaventura Ghijsels soldaat van Napoleon,

298 – 5, 1981-82, (1), p. 10-13. DE SCHRYVER Fredy, Het memoriaal van Van Landuyt terecht ?,

299 – 1, 1977-78, (1), p. 8-13. ROBIJNS Luc, Memorial van al hetgene merkwaerdigste is voorgevallen binnen en buiten Aalst van April 1751 tot April 1808 getrokken uyt het memorieboek beschreven door Joannes Van Landuyt en vervolgt door Franciscus Van Landuyt, beiden gebortig van Nieuwerkerken bij Aalst,

299 – 1, 1977-78, (2), p. 6-8. (3), p. 14-17. (4), p. 4-6. ROBIJNS Luc, Memorieboek van Joannes en Franciscus  van Landuyt uit Nieuwerkerken van 1751 tot 1808,

300 – 2, 1978-79, (1), p. 10-12. – 2, 1978-79, (2), p. 30-32. – 2, 1978-79, (3), p. 50-54. – 2, 1978-79, (4), p. 65-67.
3, 1979-80, (1), p. 13-15. – 3, 1979-80, (2), p. 31-32. – 3, 1979-80, (3), p. 45-46&49. – 3, 1979-80, (4), p. 56-59. – 4, 1980-81, (1), p. 11-14. – 4, 1980-81, (3), p. 42-45. – 5, 1981-82, (2), p. 26-28. – 6, 1982-83, (1), p. 13-16. – 6, 1982-83, (2), p. 25&31-32. – 8, 1984-85, (1), p. 2, 9&12. – 8, 1984-85, (2), p. 34-38. – 8, 1984-85, (4), p. 66-68. – 10, 1986-87, (1), p. 12-16. – 10, 1986-87, (4), p. 73-74. – 11, 1987-88, (1), p. 3-7. – 11, 1987-88, (5), p. 73-76. – 12, 1988-89, (2), p. 39-40. – 12, 1988-89, (3), p. 47-50. – 13, 1989-90, (3), p. 49-52. – 13, 1989-90, (4), p. 70-72. – 14, 1990-91, (1), p. 11-16. – 14, 1990-91, (4), p. 73-76. – 15, 1991-92, (1), p. 20. – 15, 1991-92, (2), p. 38-40. – 18, 1994-95, (1), p. 9-15. – 19, 1995-96, (2), p. 28-32. – 20, 1996-97, (4), p. 3-10. – 21, 1997-98, (4), p. 7-10. – 22, 1998-99, (5), p. 22-28. – 23, 2000, (3), p. 4-9.  – 24, 2001, (4), p. 39-44.  –  25, 2002, (1), p. 18-21. Luc ROBIJNS, Memorieboek van Joannes en Franciscus  van Landuyt uit Nieuwerkerken van 1751 tot 1808,

301 – 10, 1986-87, (1), p. 17-20. DE SCHRYVER Fredy, Voor u genoteerd …, Franse veldtocht in België in 1831-33.

302 – 9, 1985-86, (2), p. 27-30; (4), p. 73-77. DE SMET Robert, Voor u genoteerd …,
Icon LiNiAal digitaal - Ontwerp & design: Raymond De Geyndt, webmaster LiNiAal digitaal © 1977-2017 Digitaal archief van LiNiAal, culturele vereniging Nieuwerkerken


Geschiedenis van de 20e eeuw (94.036)

303 – 5, 1981-82, (3), p. 35-37 & 46. DE SAEDELEER Charles, Herinneringen bij een oude foto…,

304 – 2, 1978-79, (3), p. 48-50. VAN IMPE Willy, De tijd van toen…,


InhoudsopgaveAuteurs, bewerking & copyright – SYSTEMATISCH REGISTER  1977–2002

Auteursregister   Personenregister   Onderwerpenregister


Het Liniaal-Register heeft een alfabetische auteursindex, een persoonsnamenindex en een onderwerpsindex. Hierdoor kan de gebruiker eenvoudig en vlug opzoeken wie iets geschreven heeft over Nieuwerkerken, over welke personen een of meer artikels gepubliceerd werden en welke onderwerpen behandeld zijn.


Personenregister 1977-2002

Via het personenregister in het ledenarchief is er momenteel al een alfabetische lijst beschikbaar en kan je ook ‘gewoon’ klikken op de reeds beschikbare links om via eender welke browser onmiddellijk op de juiste pagina van het artikel over deze persoon terecht te komen…


Onderwerpenregister 1977-2002

Over al de onderwerpen in onderstaande lijst zijn er in de periode 1977-2002, één of meerdere artikels verschenen in de mededelingen van LiNiAal, dit is de originele lijst en geeft je de mogelijkheid om het artikel terug te vinden in het register (via het volgnummer na alle onderwerpen). In het ledenarchief is er momenteel al een alfabetische lijst beschikbaar en kan je ook ‘gewoon’ klikken op de reeds beschikbare links om via eender welke browser onmiddellijk op de juiste pagina van het artikel over deze onderwerpen terecht te komen…

-A-   Afvalverwerking 173     Archeologie 218
-B-   Bedevaarten 16, 108     Bibliofilie 14     Bibliotheekwezen 4     Bidprentjes 126     Bier 16     Bierverbruik 122     Bijnamen 125     Bisschoppelijke bezoek 34     Bloedgeven 94, 95     Boeken 14     Boerderijen 155, 184     Boerengilden 64     Boerenkrijg 295     Broederschappen 23     Brouwerijen 164     Buitenpoorters 294     Burchten 186     Burgemeesters 77, 228     Burgerwacht 72
-C-   Congregatie van de Zusters van Maria 46     Criminaliteit 67, 141
-D-   Davidsfonds 115, 117     Defensie 81     Dialect 142, 204     Dierkunde 148     Dodenherdenking 127     Doodsprentjes 130     Dorpsherwaardering 167, 168, 169, 170     Dorpskernvernieuwing 171     Driekoningen 138     Duivensport 159
-E-   Eerste Wereldoorlog 85, 86, 87
-F-   Fietsclubs 198
-G-   Gallo-Romeinse vondsten 218     Gemeentefusies 75     Gemeenteraadsverkiezingen 76     Godsdeel 138     Godsdienst 18, 19, 20     Grafstenen 183, 288
-H-   Heiligenbeelden 15     Heiligenverering 15, 17, 139     Herbergen 121, 122, 123, 124     Hoeven 185     Honderdjarigen 54     Huwelijksjubilea 118, 120
-I-   Inhuldiging pastoor 37
-J-   Jeugdbewegingen 113     Jeugdverenigingen 110, 111, 112     Jubileum 54
-K-   Kaatssport 196     Kalenderfeesten 139     Kapellen 180, 182     Kerk 176     Kerken 177, 178     Kerkhof 175     Kerkhoven 172     Kerkrekeningen 26     Kermissen 135, 136     Kinderfeesten 139     Kinderrijmpjes 200     Kindersterfte 53     Kloosterzusters 51     Kosters 25     Krijgsgeschiedenis 80     Kronieken 298, 299, 300, 304     Kruiswegen 42     KVLV 114, 116
-L-   Landbouwwerktuigen 156     Landschapsbescherming 173     Ledenlijsten 9, 10, 13     Lekencongregaties 23, 24     LiNiAal 5, 6, 7, 45     Lotelingen 83     Loting 79, 81
-M-   Marktliederen 141     Melkerijen 160     Militaire inkwartieringen 78     Missionering 43     Mouterijen 164
-N-   Nationaal Werk voor Kinderwelzijn 97     Natuursteen 166     Nederlandse literatuur 217     NWK 97
-O-   O.L.Vrouw-Hemelvaartkerk 175     Onderpastoors 30     Onderwijs 102, 103, 104, 106, 108, 109, 132     Oorlogsherdenkingen 90     Openbare verkoop 35     Orgel 191, 192, 193     Oud-strijders 87, 91
-P-   Parochiekerk 188     Parochiewezen 41     Pastoors 31, 40     Plaatsnamen 207     Planten 145     Plantkunde 146     Plunderingen 293     Poëzie 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216     Politieke partijen 59     Preekstoel 21     Priesters 33
-R-   Rampen 141     Roofvogels 148
-S-   Schilderkunst 188     Schoolfoto’s 107     Sint-Annagilde 99     Sint-Annakapel 179     Sint-Maarten 139     Staten van goed 284     Straatnamen 205, 208
-T-   Tabaksnijmachine 165     Testamenten 71     Tuinbouw 157     Turfputten 163     Tweede Wereldoorlog 92, 93
-V-   Vakverenigingen 60, 61     Vast Hand in Hand 101     Veldwachters 73     Verenigingen 8, 12     Verkeer 162     Vinkeniers 195     VKAJ 113     Voetbal 194     Volksgebruiken 137     Volksliederen 134, 135, 137, 142     Volksmissies 42     Vredesbeweging 143, 144     Vrouwelijke Katholieke Arbeidersjeugd 113
-W-   Weerstanders 91     Weggevoerden 91     Wereldoorlog I&II 85, 86, 87, 92, 93     Wettelijke passeringen 179     Wielersport 197, 199     Windmolens 151
-Z-   Zangkoren 189     Zouaven 82
Icon LiNiAal digitaal - Ontwerp & design: Raymond De Geyndt, webmaster LiNiAal digitaal © 1977-2017 Digitaal archief van LiNiAal, culturele vereniging Nieuwerkerken


Auteursregister 1977-2017

De ‘oorspronkelijke’ auteursindex 1977-2002 werd reeds aangevuld met de auteurs tot en met 2017 en is tevens gekoppeld aan de catalogus van de Centrale Bibliotheek van de ‘Provincie Oost-Vlaanderen’ (PAC, Wilsonplein 2, Gent). Deze catalogus bevat momenteel 265 artikels uit Liniaal van jaargang 1 (1977) t/m jaargang 40 nr. 4 (2017).  Alfabetische auteursindex 1977-2017

De ‘oorspronkelijke’ voorbeeldpagina en de werkwijze om alle artikels via het register in de overzichtstabellen terug te vinden zijn beschikbaar op de ‘voorbeeldpagina‘ (de voorbeeldbestanden zullen NIET gedownload worden op mobiele toestellen)


Inhoudsopgave van het volledige register

Auteurs, bewerking, copyright  &  Inleiding met voorbeeldpagina

SYSTEMATISCH REGISTER  1977–2002

Personenregister   Onderwerpenregister

Digitale bewerking en heruitgave in 2017, met menugestuurde inhoudsopgave volgens de Universele Decimale Classificatie (UDC).


Auteursregister 1977-2017VoorbeeldpaginaToegang ledenarchief