Jaargang “30” 2007

Programma 30-jarig bestaan in 2007

Ter gelegenheid van ons 30-jarig bestaan in 2007 organiseerden wij plechtige feestvieringen die volledig in het teken van Nieuwerkerken stonden, niet enkel wat activiteit en locatie betreft, maar ook de uitvoerders en de sprekers hebben binding met Nieuwerkerken en/of LiNiAal.


Vrijdag 30 maart 2007 in de O.L.V.-Hemelvaartkerk van Nieuwerkerken

Pianorecital met werken van Beethoven (1770-1827), Schubert (1797-1828), Liszt (1811-1886) , Debussy (1862-1918) en Ustvolskaya (1919-22 december 2006) door Jonas De Geyndt (Louis Callebautstraat)


Vrijdag 31 augustus 2007 in de O.L.V.-Hemelvaartkerk van Nieuwerkerken

Academische zitting en orgelrecital op het historische Forceville-orgel, waarvan wij op 7 september 2003 het 300-jarig bestaan vierden.

Organisten : Daniël David (Blauwenbergstraat) en Louis Van der Paal (Broekveldstraat).

Louis Van der Paal met werken van Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) en Dietrich Buxtehude (1637-1707)

Daniël David met werken van Johann Sebastian Bach (1685-1750) en Carl Philip Emmanuel Bach (1714-1788)

Sprekers : Ann Van de Steen (Broekveldstraat, Schepen van Openbare Werken), Fredy De Schryver (voorzitter LiNiAal), Fons Dierickx (voorzitter Heemkundige Kring De Faluintjes).


Raadpleeg het volledige programmaboekje van het pianorecital in maart 2007

Raadpleeg het volledige programmaboekje van het orgelrecital in augustus 2007


Jaarlijkse wandeling in 2007: ‘1e wandeling’ van het LiNiAal-pad: ‘Dorp, Restert, Dries, Laar, Dorp’

In dit 6e lustrumjaar werd een wandeltocht doorheen NK uitgestippeld die we ‘het LiNiAal-pad’ hebben gedoopt. Het LiNiAal-pad bestaat uit vier ongeveer even lange wandelingen van 8 km, die alle vertrekken van aan de kerk en telkens een segment van Nieuwerkerken bestrijken. In onze ‘Mededelingen’ van 2007 t/m 2010 werden deze wandelingen beschreven en gepubliceerd.

Vertrek aan de kerk, naar de Pastorijstraat naast de apotheek, tot aan de pastorie, linksaf door de Vlaamsegaaistraat (vroeger Nachtegaalstraat). We steken de Schoolstraat over en vervolgen onze weg in de Kerkmeersstraat.

Halfweg de Kerkmeersstraat aan huis nr. 17 (610m) slaan we rechts een wegel in. Deze wegel is het restant van de weg waarop Vlaamsegaaistraat en Kerkmeersstraat werden aangelegd, die vertrok aan de pastorie en parallel liep met een andere, thans verdwenen wegel naast de beek. De meersen naast de beek werden de ‘kerkemeersen’ genoemd. We kruisen de Zuidbeek. Deze beek komt van aan het station van Ede (Haaltert) en mondt uit in de Hoezebeek (onder de E40 en de Siesegemlaan).

Naar de Restert, links richting autoweg. Vóór “de muur” van de autoweg en de vroegere vijver van de Kleinendries (“de put”), slaan we aan huis nr. 133 de St.-Jobweg in. We gaan door de Hoezekouter tot we aan de Hoezestraat komen. We gaan links de Hoezestraat op, voorbij de bloemenzaak Ghijsels-Cooreman en oud-burgemeester Hooghuys.

Vóór de brug over de autoweg (2,09 km) slaan we rechts in tot we het Mortelveld bereiken. Aan onze rechterzijde bemerken we de achterkant van “Zjanges Hof”, zo genoemd naar de vroegere eigenaar, Jan Louis Van Landuyt, thans eigendom van zijn afstammelingen, de erven Frans Van der Poorten. Dan via Mortelveld naar de Pijpenbeekstraat, linksaf, waar we de Laarbeek passeren. De Laarbeek komt eveneens van Haaltert – Ede, en mondt eveneens uit in de Hoezebeek, in de Rotzak of de Wisselmaat (links van ons).

We gaan onder de vernieuwde spoorwegbrug (hoge linie, Brussel – Oostende) en slaan links af in de Erkendries (verbastering van Erchem Dries). We gaan naar de bovenzijde van Mantjes vijver , genoemd naar de vroegere bewoner van de aanpalende hoeve, Emmanuel Van den Bruelle (3,23 km).

We gaan nu richting Herenthout (Terrenthoutweg), Haaltert. Links van ons zien we de kerktoren van Terjoden en de nieuwe gebouwen van de firma Vergalle Interieur. Voor ons bemerken we de kerk van Haaltert. Voorbij het laatste huis slaan we rechtsaf naar de Bruulkouter, richting Papaverstraat (oorspronkelijk Pennestraat). Eind Papaverstraat slaan we rechtsaf in de Kraaiwinkelstraat en reeds een paar huizen verder duiken we linksaf, het waardevol natuurgebied van de Bankman in, waar we een tweede maal de Laarbeek kruisen. Links, vóór de nog te restaureren Bankmanbrug (Brussel – Oostende) (4,34 km) ligt het Sterrebos, zo genoemd naar de vroegere eigenaren, de Sterheren of Wilhelmieten van Aalst. We gaan onder de brug door en komen opnieuw uit op de Pijpenbeekstraat, die we links volgen tot aan de Hoezestraat.

We gaan naar rechts en slaan 50 meter verder links de Restertstraat in tot aan de Dwarsstraat. Op dit stukje Restertstraat bevinden en bevonden zich een aantal grote hoeven. Op het nr. 1 staat de nieuwbouw van de familie De Saedeleer-De Nul. Hier bevond zich het zogenaamde “Spaans Hof”, de oudste van de drie opeenvolgende boerderijen. Rond 1860 was ze eigendom van olieslager Vandenbruelle, rond 1750 van Judocus Van Landuyt. Bij de afbraak van deze boerderij werd een muntschat gevonden. Een weinig verder, aan de andere zijde van de straat, ter hoogte van de lindeboom aan het huis nummer 6, “Lindekapel” geheten, stond eertijds de Sint-Sebastiaanskapel.

Liniaal-Pad-01

De twee volgende boerderijen zijn bewaard gebleven. Ze vormen het decor voor een schilderachtig hoekje dat reeds door menig schilder op doek werd vastgelegd. Boven het ingangspoortje van huisnummer 3 staat op de sluitsteen het jaartal 1760 te lezen, onder een kruisje op een bol. Is dit een variante van de zogenaamde rijksappel, waarbij de bol staat voor de wereldbol en het kruis voor de hemelse zegen op het werk van degene die de rijksappel draagt, hier dus (de bewoner van) het huis? Thans bewoond door de zoon van de familie Meuleman-De Pauw.

Ernaast, huisnummer 5, het hof Roelandts van de 1e (Carolus Borromé 1796-1807) en de 5e (Joannes Baptiste, zoon van Carolus Borromé, 1830-1836) burgemeester van Nieuwerkerken, thans bewoond door dr. Vander Mynsbrugghe. Waar nu Luc Peerlinck woont (nr. 15), stond het hof van Franciscus Van Landuyt, medeauteur van het Memoriaal.

De Dwarsstraat is een van de mooiste straten van Nieuwerkerken. Ze werd eind van de jaren 50 aangelegd. Deze verkaveling voor sociale bewoning was een van de modernste uit zijn tijd en heeft tot vandaag haar kwaliteit en charme behouden.

We komen op de Schoolstraat, die midden 1950 werd aangelegd, eveneens op het tracé van een bestaande veldwegel. Aan de bloemenzaak Johannita (5,47 km) slaan we de Bredeweg in en dalen ongeveer 250 meter verder rechts het Pastorijstraatje af, waar we de overwelfde Zuidbeek voor een tweede maal oversteken. Wie moe is, kan hier naast de tuin van de pastorie naar de kerk lopen.

De geoefende wandelaar loopt met ons verder, links naast de achterzijde van de pastorietuin (bewonder de beuk en de oude toegangspoort van de pastorie!), naar de Papestraat die we al snel verlaten voor de Ankerstraat. Vroeger heette deze straat Brouwerijstraat, omdat de familie Baeten er op het vroegere “Jezuïetenkasteel” de brouwerij “het Anker” uitbaatte. We lopen naast de propere Zuidbeek, gaan onder de gerestaureerde spoorwegbrug (die hier al lager is!) en komen op het vroegere Jezuïetendomein. We lopen naast de beek via de wegel naar de Désiré Souffreauweg (de vroegere Kapellestraat) en komen uit op de Sint-Rochuskapel in de wijk Laar (6,4 km).

We steken de Laarstraat over naar de Damstraat, waar we opnieuw de Laarbeek tegenkomen. Eind Damstraat gaan we rechtsaf de Haaltertstraat in tot aan huisnummer 17, waar we het Molenwegje inslaan, in de volksmond het “baantje van Reynaert”, zo genoemd naar de vroegere bewoner en alombekende poeldenier “Jefken Reynaert”. Aan het begin van dit schilderachtige baantje kan u de merkwaardig versierde gevel van het bijgebouw van huisnummer 13 bewonderen. Hoeveel bordjes tooien deze gevel? We gaan opnieuw over de Laarbeek en steken op het einde van het baantje de Sint-Rochusstraat over, gaan naar links en een paar meter verder slaan we naast huisnummer 29 rechtsaf opnieuw het Molenbaantje in.

Liniaal-Pad-02

We dalen de vallei van de Zuidbeek af. Omhoog naar de Tolstraat (vroeger de Molenstraat). Rechts van ons de site van de vroegere windmolen van Nieuwerkerken die nu in Mere staat. De plaats wordt nu bewoond door Jozef Lievens. Het gebouw van de mechanische molen is nog te zien.

Op de Tolstraat aangekomen gaan we naar rechts. Aan de meubelzaak De Parel steken we nu de spoorweglijn Brussel-Oostende langs de bovenkant over. De hoge linie is hier de lage linie geworden. Eind van de wandeling aan de kerk (8 km).

Ontwerp wandeling: Eddy De Nijs
Tekst: Fredy De Schryver
Technische assistentie: Marcel Huylebroeck


Klik op deze link voor het programma van ons 35-jarig bestaan in 2012: orgel – zang – piano & optreden troubadour met vrij podium

Jaarlijkse wandeling in 2012: ‘Mantjes Vijver’