Nieuwerkerks nieuws 2018-19

Nieuwerkerks nieuws, jaargang 42, 2019

De zesde nieuwsbrief van 2018 werd tussen Kerstmis en Nieuwjaar verzonden naar alle betalende en steunende leden van ‘LiNiAal digitaal’. Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar vanwege het bestuur van LiNiAal.


Drie postbussen minder in Nieuwerkerken…

… enkel de postbus in de Schoolstraat blijft operationeel. De rode postbussen die in Nieuwerkerken verdwijnen staan in de Kwalestraat, Laarstraat en Nieuwenbroekstraat. (HLN 21/01/2019)


In Memoriam – Marie Madeleine Van Biesbroeck

Op zondag 13 januari 2019, op 89 jarige leeftijd, overleed te Aalst ons trouw lid Marie Madeleine Van Biesbroeck. Ze werd geboren te Nieuwerkerken op 3 september 1929 en was de weduwe van Richard De Groot. Ze had vier kinderen, acht kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Haar uitvaart had plaats in de O.-L.-V.-Hemelvaartkerk te Nieuwerkerken op 19 januari 2019. Wij bieden de familie langs deze weg nogmaals onze oprechte deelneming aan. (EDN)


IN MEMORIAM – Lea De Man

Op 5 januari 2019 overleed te Nieuwerkerken ons trouw lid Lea De Man. Ze werd geboren te Nieuwerkerken op 20 augustus 1939 en was de weduwe van Etienne Callebaut († 2012). Ze had vier kinderen en één kleinkind. Zij was lid van OKRA, SAMANA en KVLV. Zij was ook lid van HARVA te Aalst. Haar uitvaart had plaats in de O.-L.-V.-Hemelvaartkerk te Nieuwerkerken op vrijdag 11 januari 2019. Wij bieden de familie langs deze weg nogmaals onze oprechte deelneming aan. (EDN)


Parochiaal overzicht 2018

In 2018 waren er in de parochie 18 doopsels, 19 vormsels, 1 kerkelijk huwelijk en er hadden 29 kerkelijke uitvaartdiensten plaats.
31 Nieuwerkerkenaren kregen een uitvaart buiten de parochie en er waren ook 5 ex-Nieuwerkerkenaren die in 2018 overleden in één van de rusthuizen in de buurt. (EDN)


Nieuwerkerks nieuws, jaargang 41, 2018


Bewoners Tolstraat kunnen gsm-mast niet tegenhouden…

30 meter hoge gsm-mast Tolstraat
30 meter hoge gsm-mast Tolstraat (foto: Ld)

… half november werd de dertig meter hoge gsm-mast dan toch geplaatst aan de spoorwegbrug.

Uit het ‘Nieuwerkerks nieuws’ van jaargang 38 nr. 3 (september 2015):
Tolstraat verzet zich weer tegen gsm-mast
De buurtbewoners van de Tolstraat verzamelden 768 handtekeningen tegen een gsm-mast van 30 meter hoog die Proximus wil plaatsen aan de spoorwegbrug naast De Parel. Op deze plaats staat nu reeds een mast van 10m hoog. Dertien jaar geleden (in 2002) deed een andere operator, Orange, al eens een poging om een gsm-mast naast de spoorwegbrug te plaatsen. Die kreeg toen negatief advies van de stad, nadat de buurtbewoners 348 handtekeningen hadden bijeen gebracht.
Proximus probeert een telecommunicatiemast te realiseren om het zend- en ontvangbereik van het mobiele netwerk op het treintraject Brussel-Gent te waarborgen. Daarvoor is een pylon van 30m hoog vereist, waarop de apparatuur kan worden aangebracht. In Het Laatste Nieuws van 22 en 23 augustus 2015 lazen we dat de stad negatief advies geeft voor het plaatsen van de mast. Het zal de provincie zijn die de uiteindelijke beslissing zal nemen. (EDN)


IN MEMORIAM – Johny De Backer

Op vrijdag 9 november 2018 overleed in het A.S.Z. te Aalst ons trouw lid Johny De Backer. Hij werd geboren te Nieuwerkerken op 26 november 1943 en was de echtgenoot van Daniella Coppens. Hij had één dochter en één kleindochter. Hij was lid van KWB Mere en tevens webbeheerder van de Sint-Bavoparochie. Zijn uitvaart had plaats in de Sint-Bavokerk te Mere op 17 november 2018. Wij bieden de familie langs deze weg nogmaals onze oprechte deelneming aan. (EDN)


Plechtigheid zondag 11 november 2018

Programma 20e herdenking Nieuwerkerkse slachtoffers van beide wereldoorlogen.

09:45 uur: samenkomst polyvalente zaal Schoolstraat
10:15 uur: stille optocht naar de kerk
10:30 uur: plechtige H. Mis voor slachtoffers en oorlogshelden, met fanfare en klaroenblazers
11:15 uur: korte toespraak van de schepen aan het monument
11:20 uur: naamafroeping gesneuvelden en weggevoerden met tromgeroffel, aansluitend bloemenhulde aan het monument
11:30 uur: slot met de ‘Last Post’ en de Vlaamse en de nationale hymne
11:45 uur: onder begeleiding van de fanfare, optocht van de deelnemers naar de polyvalente zaal in de Schoolstraat en drink aangeboden door het stadsbestuur


Bladeren Louis Callebautstraat… Opgeruimd staat netjes… (07/11/2018 08:00 uur)

Bladeren opkuis Louis Callebautstraat - 7 november 8:00 uur
Opruiming bladeren Louis Callebautstraat – 7 november 8:00 uur (Foto ‘LiNiAal digitaal’)

Minder dan één dag na de twee uitzendingen op het vrt-nieuws van dinsdag 6 november verschenen woensdag in de vroege morgen, reeds vanaf 6:30 uur, 1 opruimwagen en 1 man met  een bladerblazer in het straatbeeld…
Emmy en Christiane, de initiatiefneemsters, hebben hun doel bereikt… de straat is ‘voorlopig’ opnieuw proper en de bomen staan er nog steeds… in hun prachtige herfsttooi… (Ld)


Bewoners en esdoorns van Louis Callebautstraat (Maal) nu ook op vrt-nieuws van 13 & 19 uur… (06/11/2018)

Emmy en Christiane, bewoners van deze straat in Nieuwerkerken (Aalst), waren een petitie gestart tegen… de overlast van de massaal vallende bladeren van de esdoorns die 18 jaar geleden voor alle huizen gedropt werden…
De enige bedoeling van deze ‘kranige’ dames was dat de stadsdiensten in de herfst minstens één keer per maand de straat zouden komen opkuisen (nu gebeurt dit al 6 keer per jaar voor alle straten, met of zonder bomen). Hun bekommernissen: “De meeste buren zijn in de zeventig of tachtig. Ze zijn niet meer allemaal in staat om de bladeren voor hun deur op te ruimen” en “probeer op onze leeftijd nog maar eens bladeren uit de dakgoot te krijgen”…

“Het toppunt van absurditeit” en “als ik nog eens extra opkuismomenten moet voorzien voor elke straat, heb ik duizend man nodig” zijn de eerder ‘negatieve’ reacties van de schepen van Openbare Werken. “Ik kan er toch niks aan veranderen dat het herfst is? Het lijkt alsof de bewoners de bomen weg willen”. De initiatiefnemers ontkennen echter dat ze aansturen op een boomloze straat.

Bladeren esdoorns Louis Callebautstraat vrt-nieuws
Bladeren esdoorns Louis Callebautstraat ook op vrt-nieuws (Foto’s ‘LiNiAal digitaal’)

Begin november al in de ‘regionale’ pers (HLN), ok, maar op 6 november ook al op het vrt-nieuws (13 en 19 uur) en niet meer in het regionieuws maar wel op de hoofdpagina’s van de krant (Het NB Dender)… Sommige bewoners laten nu ook duidelijk verstaan dat ze zelf al bomen genoeg hebben in hun eigen tuin… en deze uit de kluiten gewassen esdoorns niet thuishoren op het voetpad…
Voor of tegen? Zeker overlast voor sommige bewoners maar het herfstkleurenpalet oogt in elk geval prachtig… (Ld)


Foto’s kermis 2018

Alle foto’s van de kermis van Nieuwerkerken Leeft!
&
Links naar foto’s op FB Feestcomité en Foto’s van de Herfstprijs


Priesterwijding Elia Cantaert

Op zondag 21 oktober 2018 werd onze dorpsgenoot Elia Cantaert door Kardinaal Jozef De Kesel in de kathedraal van Mechelen tot priester gewijd. Nieuwerkerken was met 2 bussen op deze plechtigheid vertegenwoordigd.
Op zondag 4 november 2018 om 15 uur droeg Elia zijn eremis op in de parochiekerk van Nieuwerkerken. Nadien was er een receptie in de zaal ‘Volkskring’. Elia is de enige Vlaming die dit jaar tot priester werd gewijd in de vijf Vlaamse bisdommen. (FDS)


Jong Talent in Concert

Zaterdagavond 20 oktober 2018 (20:00 uur) in onze kerk: prachtig concert van Brussels Sinfonietta, met deelname van twee jonge Nieuwerkerkse violisten. Iedereen welkom!

Concert 20 oktober 2018
Concert zaterdag 20 oktober 2018 (20:00 uur)

IN MEMORIAM – Maria Van Vaerenbergh

Op 10 oktober 2018 overleed ons trouw lid Maria Van Vaerenbergh. Ze werd geboren te Nieuwerkerken op 13 maart 1928 en was de weduwe van de heer Etienne Schilders († 1999). Ze had vier kinderen, vier kleinkinderen en één achterkleinkind. Haar uitvaart had plaats in de O.-L.-V.-Hemelvaartkerk te Nieuwerkerken op woensdag 17 oktober 2018. Wij bieden de familie langs deze weg nogmaals onze oprechte deelneming aan. (EDN)


In Memoriam – Tjeu Delanote (lid van ‘LiNiAal digitaal’)

Onze nieuwsbrief van begin september naar Tjeu keerde terug en kon niet bezorgd worden… Op 8 juli 2018 overleed Matthieu (Tjeu) Delanote. Hij was ‘Bibliotheek­deskundige’ bij de Provincie Oost-Vlaanderen. Tjeu speelde een belangrijke rol in het ontstaan en de uitbouw van ‘LiNiAal digitaal’. Hij bezorgde ons de ‘scans’ van de eerste 36 jaargangen (1977-2013) en was vanaf december 2016 een trouwe fan van het ‘Digitaal archief van LiNiAal’. Hij toonde ons wat mogelijk was en stuurde ons ongetwijfeld in de juiste richting om ons archief te ‘ontsluiten’. In november 2017 gaf hij ons volgende tip: “Het ontsluiten per artikel valt te overwegen, maar is wel heel veel werk…”. De bezoekers van ons archief zullen nu ook misschien beter begrijpen wat onze bedoeling is… en dat er nog veel werk is zullen ze ook al vastgesteld hebben… (Ld)

Uit het: In Memoriam van Tjeu Delanote (geschreven door Joris Eeraerts)

In 2000 trad hij in dienst van de Provincie Oost-Vlaanderen als netwerkcatalograaf bij OVINOB, het Oost-Vlaams Netwerk voor Openbare Bibliotheken. Hij werkte er mee aan de uitbouw van de Provinciale Centrale Catalogus en begeleidde heel wat werkgroepen. Een van zijn stokpaardjes was het bewaken van de kwaliteit van de bibliografische records. Later evolueerde de PCC tot een echt Provinciaal BibliotheekSysteem. En ook toen was de catalografische expertise van Tjeu van onschatbare waarde.

In 2009 maakte Tjeu de overstap naar Dienst Kunsten en Cultuurspreiding, waar hij de Provinciale Erfgoedbibliotheek onder zijn hoede nam. Zo nam hij de catalogus onder handen en zorgde hij ervoor dat die een nuttig instrument werd voor interne én externe bezoekers. De bibliotheek maakte in die jaren heel wat veranderingen mee, maar Tjeu wist de dienstverlening steeds hoog te houden. Hij was vooral trots op de unieke collectie aan heemkundige en geschiedkundige werken over de provincie Oost-Vlaanderen. Hij leverde belangrijk werk in het ontsluiten van de artikels van deze heemkundige tijdschriften. In 2014 ging hij nog een stap verder en startte hij, samen met Patrick Van Damme, de digitalisering van de Oost-Vlaamse heemkundige tijdschriften, een waar titanenwerk. Hij genoot ook van de vele contacten met (amateur)historici en heemkundigen en wist hen vaak te verrassen met zijn kennis van de collectie. Zo werkte hij mee aan het Toponymisch woordenboek van Oost- en Zeeuws-Vlaanderen, dat door dr. Maurits Gysseling en Dr. Luc Van Durme werd opgesteld.

Sinds 1 januari 2018 was de Dienst Kunsten en Cultuurspreiding uiteengevallen door de Interne Staatshervorming en was Tjeu een beetje verweesd achtergebleven. Toch bleef hij zijn uiterste best doen om de best mogelijke dienstverlening te blijven geven aan de gebruikers van de Provinciale Erfgoedbibliotheek. Hij telde langzaam af naar zijn pensioen maar een korte en hevige ziekte besliste er anders over… Tjeu was afkomstig van de West-Vlaamse stad Poperinge. Hij is 63 jaar geworden.

Rust zacht, Tjeu.


In memoriam – Clara Van Den Steene

Op 12 september 2018 overleed te Nieuwerkerken ons trouw lid Clara Van Den Steene.  Zij werd geboren te Erembodegem op 1 augustus 1924 en was de echtgenote van Gustaaf De Boeck. De uitvaartplechtigheid had plaats op 19 september te Haaltert. Wij bieden de familie langs deze weg nogmaals onze oprechte deelneming aan.

Uit het ‘Nieuwerkerks nieuws’ van september 2017: ‘Platina bruiloft Gustaaf De Boeck – Clara Van den Steene’
Op vrijdag 28 juli 2017 vierden onze trouwe leden Gustaaf De Boeck en Clara Van den Steene hun 70e huwelijksverjaardag. Gustaaf werd geboren te Erpe op 17.07.1923, Clara te Erembodegem-Terjoden op 01.08.1924. Ze ontvingen een geschenk van de stad Aalst uit handen van schepen Caroline Verdoodt, uiteraard met de bijhorende felicitaties van burgemeester en schepenen. Ook van het koningshuis mochten ze een herinneringsgeschenk en gelukwensen ontvangen.
Het platina koppel huwde te Erembodegem op 29 juli 1947. Gustaaf en Clara hebben steeds in Nieuwerkerken in de Pijpenbeekstraat gewoond. Gustaaf was “vloerder” van beroep, Clara was huishoudster. Ze hebben drie kinderen: Werner (+), Ulrich en Carla, drie kleinkinderen en één achterkleinkind.


In memoriam – Roger De Troyer

Op 13 september 2018 overleed te Aalst ons trouw lid Roger De Troyer. Hij werd geboren te Heldergem op 13 februari 1931 en was weduwnaar van mevrouw Julia Strickx (†1988) en Julia De Schutter (†2015). Hij had vier kinderen en vijf kleinkinderen. Roger was medeoprichter van de ‘Heemkundige Kring Haaltert’ en kreeg de ‘Prijs van Heldergem’ voor zijn verdiensten voor de gemeente.
De uitvaartplechtigheid had plaats op 19 september te Heldergem. Wij bieden de familie langs deze weg nogmaals onze oprechte deelneming aan. (EDN)


27 populieren sneuvelen op de Siesegemkouter…

… tussen Aalst en Nieuwerkerken en stuit op veel onbegrip bij de natuurliefhebbers en de inwoners van de wijk Maal. Reactie van de schepen van leefmilieu: “De kapvergunning was reeds afgeleverd in 2017 met als voorwaarde een heraanplanting met inheems groen”

27 POPULIEREN SNEUVELEN OP DE SIESEGEMKOUTER…
27 populieren sneuvelen op de Siesegemkouter… (Foto: Ld)

In Memoriam – Floris De Winter

Op 29 augustus 2018 overleed op negentigjarige leeftijd, in het rvt Avondzon te Erpe, ons trouw medelid van het eerste uur, Floris De Winter. Hij werd geboren te Nieuwerkerken op 1 juni 1928, op de wijk Dries. Zijn vader, Richard, was landbouwer en zijn moeder, Irma, hield het café “Ba Koetjes”, naar de bijnaam van de familie.
Floris deed zijn humaniora in het Sint-Maarteninstituut van Aalst. Al vroeg was hij bij allerlei activiteiten van de wijk betrokken. Zo was hij organisator van de verkiezing van de wijkburgemeester, Hector Crouckaert, latere partijgenoot en collega in de gemeenteraad. Hij was ook secretaris van voetbalclub Eendracht Nieuwerkerken, die toen op de Dries gevestigd was.
Na zijn huwelijk in 1961 met Maria Van Vaerenbergh verhuisde Floris naar Edixvelde. Gestimuleerd door de familie Van Vaerenbergh raakte hij spoedig geëngageerd in de politiek. Ook de sport bleef zijn aandacht krijgen: hij was 20 jaar voorzitter van de Edixveldse wielerclub “De Ware Crossers”. Het grootste deel van zijn aandacht ging echter naar de politiek. Hij was te Nieuwerkerken gemeenteraadslid van 1968 tot 1970, schepen van 1965 tot 1967 en van 1971 tot 1976. Na de fusie met Aalst werd hij schepen voor de bevolking in opvolging van Remi Van Vaerenbergh, van 1979 tot 1982.
Floris was ook actief op parochiaal vlak. Hij was erevoorzitter van de Kerkfabriek O.-L.-V.-Hemelvaart (voorzitter van 1999 tot 2005) en erevoorzitter van de vzw Parochiale Werken Sint-Jozef Edixvelde. De kerk van Edixvelde, waar hij veel voor gedaan heeft, lag hem zeer na aan het hart. Dat er de laatste jaren geen diensten meer plaatsvonden bezorgde hem veel hartzeer. Tot zo lang hij kon bezocht hij zijn kerk dagelijks, om ze te luchten en te onderhouden. Floris ontving tot tweemaal toe het gouden ereteken van Sint-Bavo voor zijn inzet in de parochie.
Op 1 september 2009 werd Floris op de gemeenteraad te Aalst gehuldigd als ereschepen van de stad Aalst. Toenmalig burgemeester Ilse Uytersprot sprak de laudatio uit. Alle gemeenteraadsleden bedankten Floris met een hartelijk en langdurig applaus. Hij verdiende het.
Op zaterdag 8 september 2018 nam een volle parochiekerk van Nieuwerkerken afscheid van Floris. Met hem verdwijnt een van de laatste echte Nieuwerkerkenaren, een goed mens en een trouwe vriend.
Langs deze weg bieden wij de familie nogmaals onze oprechte deelneming aan.

(Fredy De Schryver en Eddy De Nijs)


Crematorium Siesegem…

… opent op 6 september, voorlopig enkel voor genodigden. De eerste crematies, plechtigheden en koffietafels vinden pas vanaf 1 oktober plaats. Tijdens ‘Open Bedrijvendag’ op 7 oktober kan iedereen het crematorium bezoeken.


Pastorie Nieuwerkerken…

… wordt dan toch therapiecentrum voor jongeren met autisme, leerproblemen en ontwikkelingsstoornissen. Na de renovatie van het gebouw door stad Aalst (met steun van de Vlaamse overheid) en de specifieke inrichting van het therapiecentrum door de concessionaris hoopt men dat eind december 2019 de werken klaar zijn. De vzw Interno wil dan ook in januari 2020 van start gaan. Hun voorstel heeft het uiteindelijk gehaald omdat naast de zinvolle invulling door het nieuwe centrum ook de tuin kan worden opengesteld als rust- en ontspanningsruimte voor de Nieuwerkerkenaars. Het gebouw kan ook deeltijds ter beschikking worden gesteld aan de lokale gemeenschap en verenigingen die er evenementen kunnen organiseren.


Opnieuw sluikstort in Maal

Begin juli stond er plots een oude zetel met kledij langs de kant van de weg en op 22 juli vonden buurtbewoners ook al een hoop gedumpte mosselschelpen. Begin augustus, één dag nadat stad Aalst de vorige hoop rommel opruimde werden op dezelfde plaats opnieuw zeven à acht zakken gedumpt… (door een witte Mercedes-bestelwagen, volgens het buurtcomité).

Opnieuw sluikstort in Maal
Opnieuw sluikstort in Maal (Foto: Leefbaar Maal)

Op 20 augustus postte ‘Leefbaar Maal’ opnieuw een bericht (met foto): ‘Sluikstorter slaat opnieuw toe. Waarschijnlijk steeds dezelfde onnozelaar, want steeds op dezelfde plaats, zelfde soort zakken. Stad Aalst is op de hoogte. Maar gaan ze een actie ondernemen i.p.v. enkel te komen opruimen?


In Memoriam – Erik De Graeve

Op 12 juli 2018 overleed te Aalst ons oud-lid Erik De Graeve. Hij werd geboren te Nieuwerkerken op 17 januari 1946 en was de echtgenoot van Emilienne De Neve. Hij had een dochter en een kleindochter. Erik was bestuurslid CM-Midden Vlaanderen en een geëerd vrijwilligerswerker. Volgens zijn wens gebeurde het afscheid in alle intimiteit. Wij bieden de familie langs deze weg nogmaals onze oprechte deelneming aan.

Uit het digitaal archief van LiNiAal, jaargang 24, 2001, (3), p. 28. Gedicht van Erik De Graeve uit de bundel: “Over goede en slechte tijden” (1990-1995).

Erik De Graeve -
Erik De Graeve – “Eeuwige schoonheid”

In Memoriam – Maria Van Steendam

Op 7 juli 2018 overleed in het wzc Meredal te Mere, op 90-jarige leeftijd, ons oud-lid mevrouw Maria Van Steendam. Zij werd geboren te Serskamp op 9 september 1927 en was de weduwe van Kamiel Tas. Zij woonden vroeger in de Restertstraat en later op Nieuwerkerken-Dorp. Maria had drie dochters,  zes kleinkinderen en negen achterkleinkinderen. Haar uitvaart had plaats in de O.-L.-V.-Hemelvaartkerk te Nieuwerkerken op zaterdag 14 juli 2018. Wij bieden de familie langs deze weg nogmaals onze oprechte deelneming aan. (EDN)


In Memoriam – Paula De Corte

Op 8 april 2018 overleed in het wzc Meredal te Mere, op de leeftijd van 93 jaar, ons oud-lid mevrouw Paula De Corte, weduwe van de heer Gilbert Steenhout en moeder van Willy en Jacqueline Steenhout-De Rouck, leden van LiNiAal. Zij werd geboren te Erpe op 4 oktober 1924. Haar uitvaart had plaats in de O.-L.-V.-Hemelvaartkerk te Nieuwerkerken op zaterdag 14 april 2018. Paula had één zoon, Willy, en drie kleinkinderen: Peter (†), Sigrid en Petra, en vier achterkleinkinderen: Timon, Mirte, Jala en Lander. Paula woonde dicht tegen de kerk in de Maaldreef; thans woont haar zoon op die plaats. Wij bieden de familie langs deze weg nogmaals onze oprechte deelneming aan. (FDS)


Nieuwe bestemming voor pastoriegebouw?

De definitieve beslissing over de concessie van het pastoriegebouw te Nieuwerkerken moet nog genomen worden op de gemeenteraad maar… het huidige voorstel, een multidisciplinair therapiecentrum voor kinderen met een beperking, maakt veel kans om het te halen. Ook belangrijk: ’s avonds en in het weekend zullen de pastorie en de pastorietuin ter beschikking staan van de inwoners en de verenigingen.


FEESTELIJKE INHULDIGING OP ZONDAG 13 MEI 2018 TE 15 UUR

… van de gerenoveerde Sint-Jobkapel te Aalst (bijna Nieuwerkerken). Deze aloude bidplaats, toegewijd aan Sint-Job, heeft immers een grondige restauratiebeurt gekregen. Maagdelijk wit staat de kapel aan de Sint-Jobstraat te Aalst weer te pronken tussen het mooie lentegroen: een oase van rust aan een drukke invalsweg.
Het is haast symbolisch: de inhuldiging valt ook samen met het sluiten van de noveen die gedurende vele eeuwen jaarlijks in deze kapel ter ere van Sint-Job door de talloze bedevaarders werd gevierd.
Op 1 maart van vorig jaar werd op last van de eigenaar, de vzw Dekenale Werken van het Voormalig Dekenaat Aalst, en na jaren van voorbereidend werk, gestart met de eerste fase van de restauratie van deze prachtige, geklasseerde kapel. Een goed jaar later op 18 april 2018 zijn de werken beëindigd. Deze fase omvat de buitenkant en de omgeving van de kapel. De werken werden uitgevoerd door de NV Ronveaux Renovatie uit Brugge en werden mee gesubsidieerd door het Vlaams Gewest en de stad Aalst. In een tweede fase zal later ook het interieur worden aangepakt. Hiertoe werd recent een subsidieaanvraagdossier ingediend en een materiaal-technisch onderzoek uitgevoerd. (Fons Dierickx)


Gouden bruiloft Hedwig Ottoy en Godelieve Wytinck

Op vrijdag 20 april 2018 vierden onze trouwe leden Hedwig Ottoy en Godelieve Wytinck  hun 50e huwelijksverjaardag. Hedwig werd geboren te Nieuwerkerken op 16 februari 1946 en Lieve te Lokeren op 23 september 1942. Het huwelijk werd voltrokken in het stadhuis en de Sint-Laurentius Kerk in Lokeren op zaterdag 20 april 1968. Ze vestigden zich in de Bredeweg te Nieuwerkerken en kregen één zoon Jo.
Hedwig was van vorming beenhouwer spekslager, was eerst verantwoordelijke van de vleesafdeling bij Delhaize en nadien controleur kwaliteit en hygiene  van de beenhouwerijen en centrale bij Colruyt. Lieve was keukenhulp en inpakster bij Delhaize in de vleescentrale te Zellik. Ze leerden mekaar kennen toen Hedwig op leercontract was bij beenhouwer Callebaut op de Dries te Nieuwerkerken (voor de kenners uit het verleden).
Alles is goed verlopen en we wensen de jubilarissen van harte proficiat. (Ld)


Parochiaal nieuws

Nadat de Sint-Jozefkerk van Terjoden door monseigneur Luc Van Looy aan de eredienst werd onttrokken, heeft hij ook de parochie opgeheven en toegevoegd aan de parochie O.L.Vrouw-Hemelvaart van Nieuwerkerken.
Voordien werd ook beslist om het deel van de parochie Sint-Jozef van Terjoden dat buiten de gemeentegrenzen van de stad Aalst valt, toe te voegen aan de Sint-Goriksparochie van Haaltert. (FDS)


In Memoriam – Denise Ottoy

Op 30 maart 2018 overleed in het woonzorgcentrum Sint-Jozef te Haaltert ons medelid Denise Ottoy. Zij werd geboren te Mere op 15 augustus 1932 en is de echtgenote van Willy Van Damme. Het gezin had 2 kinderen en 3 kleinkinderen. We bieden langs deze weg de familie onze oprechte deelneming aan.


In Memoriam – Camilla Van Lierde (101 jaar)

Op 11 maart 2018 overleed in het woonzorgcentrum Sint-Anna te Haaltert, Camilla Van Lierde, geboren te Nieuwerkerken op 30 april 1916. Zij is de weduwe van Levien Philips. Op 30 april zou ze 102 jaar geworden zijn. Langs deze weg bieden wij de familie nogmaals onze oprechte deelneming aan.

Uit het digitaal archief van LiNiAal, jaargang 39, nummer 2, juni 2016:
Camilla Van Lierde viert honderdste verjaardag

Camilla werd geboren te Nieuwerkerken op 30.04.1916. Ze was de dochter van Camil (°NK 1890, †1975) en Maria De Gendt (°NK 1888, †NK 1961). Het gezin had zes kinderen: Cecilia (°1914), Leontina Camilla (°1916), Marcel (°1921), Julia (°1924), Bertha (°1926, †1926 twee maand oud) en Maurits (°1932).

Camilla liep lagere school op Edixvelde. Ze huwde te NK op 10.12.1937 met Levien Philips uit Moorsel (°1915, †Aalst 1991). Na haar huwelijk verhuisde ze naar Moorsel, waar ze een herberg opende, “Het Hoeksken”. Na de oorlog ging ze werken in de textielfabriek van Borremans te Aalst.

In 1962 keerde ze terug naar NK, naar Kleinderbeek (thans ’t Vestjen). Op haar 90e reed Camilla nog met haar fiets naar Aalst om te kunnen winkelen, want dat deed ze graag. Op haar 93e kreeg ze een hersenbloeding. Na een lange revalidatie kwam zij deze zware periode te boven. Op 1 augustus 2008 werd ze opgenomen in het rusthuis Sinte-Anna te Haaltert, waar ze haar honderdste verjaardag vierde. Camilla heeft drie kinderen, Jacky, Herman (†) en Patrick, drie kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.

(Info: Peter en Annemie Philips-Aerts) – (EDN)


Gedenkteken verkeersslachtoffers

Op vrijdag 9 maart jongstleden werd in de Kwalestraat te Nieuwerkerken het gedenkteken onthuld voor de moeder en haar dochtertje die op 23 augustus 2015 werden doodgereden door een dronken chauffeur.


Pastorie Nieuwerkerken

Er zijn zes kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen om de pastorieën van Baardegem, Meldert en Nieuwerkerken nieuw leven in te blazen. In een volgende ronde zullen hun voorstellen verder beoordeeld worden.


Parochiaal overzicht

In 2017 werden op onze parochie 22 kindjes gedoopt en was er één kerkelijk huwelijk. 30 jongens en meisjes ontvingen het H. Vormsel. Er hadden 22 kerkelijke uitvaartdiensten plaats en 23 Nieuwerkerkenaren kregen een uitvaart buiten de parochie. (EDN)


In Memoriam – Marleen Timmermans

Op 19 februari 2018 overleed te Nieuwerkerken de echtgenote van ons bestuurslid Raymond De Geyndt. Marleen werd geboren te Aalst op 14 november 1957. De uitvaart­plechtigheid heeft plaatsgehad in intieme familiekring. Ze had twee zonen en een kleinkind: Dimitri, Jonas en Lore. Langs deze weg bieden wij Raymond en de familie nogmaals onze oprechte deelneming aan.


In Memoriam – Tony Eeman

Op 12 december 2017 overleed ons lid Tony Eeman. Hij werd geboren te Aalst op 16 oktober 1951 en was de echtgenoot van Anne-Marie Van de Velde. Hij had een zoon, Pieterjan en een kleinkind, Emilie. Langs deze weg bieden wij de familie nogmaals onze oprechte deelneming aan. (EDN)


Siesegemkouter? Kapers op de kust?

Volgens de actiegroepen is ook een ‘andere’ firma al maanden bezig om de gronden van de betrokken eigenaars trachten aan te kopen tegen een veel hogere prijs… (MDS)


Buurtbewoners van Nieuwerkerken Maal in het ongewisse…

… over welke bedrijven er straks komen op de Siesegemkouter. Er loopt momenteel reeds een openbaar onderzoek maar volgens de bewoners is er tot nu toe nog geen enkel overleg geweest. Het stadsbestuur heeft zelfs een communicatiestop ingevoerd over de ‘toekomstige’ Health & Care Valley… Wel communicatie over het nieuw crematorium op de Siesegemkouter: dit zou vanaf september 2018 in gebruik genomen worden.


Nieuwerkerkenaar wordt diaken.

Op zondag 4 maart 2018, om 10u.30, wordt Elia Cantaert uit de Teerlingveldstraat door kardinaal Jozef De Kesel tot diaken gewijd in voorbereiding op het priesterschap. De plechtigheid heeft plaats in de Sint-Pauluskerk van Opwijk, parochie waar Elia momenteel stage loopt. (FDS)


Zaal Edgard Hooghuys (Nieuwerkerken)

Inhuldiging op zaterdag 27 januari 2018 (11 uur)

Nieuwe naam voor de ‘Polyvalente zaal Nieuwerkerken’ in de Schoolstraat te Nieuwerkerken: Edgard Hooghuys was van 1971 tot 1976 de laatste burgemeester van Nieuwerkerken voor de fusie met Aalst.  (EDN)

Uit het digitaal archief van LiNiAal:
“In Memoriam 2003-2017” (in voorbereiding)

Edgard Hooghuys – 24 september 2012

Edgard Hooghuys, 17e en laatste burgemeester van Nieuwerkerken is niet meer. Hij overleed plots op 24 september 2012 in het ASZ te Aalst. Op de opening van de kermistentoonstelling van 14 september ll. was hij samen met zijn echtgenote nog aanwezig. Niets liet vermoeden dat wij zo spoedig van hem afscheid zouden moeten nemen.

Edgard werd geboren te Geraardsbergen op 13.04.1928. Hij huwde in 1956 te Nieuwerkerken met Christiane Roelandt, waar hij sindsdien woonachtig was. Het gezin heeft twee kinderen: Leslie en Gary. Edgard was bediende bij de NMBS.

Hij neemt in 1964 voor de eerste maal deel aan de gemeenteraadsverkiezingen, als kopman van de socialisten (BSP) en wordt verkozen tot gemeenteraadslid (1965-1970). In 1971 wordt hij burgemeester van Nieuwerkerken (1971-1976). Op zondag 23 mei 1971 werd hij feestelijk ingehaald.

In Groot-Aalst werd hij schepen van Burgerlijke Stand (1977-1982). In 1983 kreeg hij de titel van ereschepen van Aalst. Van 1989 tot 1991 was hij eerste schepen en schepen van Openbare Werken en Patrimonium. Hij was ook voorzitter van de intercommunale Intergem. In juni 2005 kreeg hij de titel van ereburgemeester van Nieuwerkerken. Hij was ook nog gemeenteraadslid van 1965 tot 2000 en lid van de gemeenteraadscommissie Ruimtelijke Ordening tot eind 2012.

In overeenstemming met zijn laatste wil werd zijn lichaan aan de wetenschap geschonken.

Edgard Hooghuys was niet enkel een gedegen politicus, hij was ook een cultuurmens. Van onze vereniging was hij een sympathiserend, maar ook kritisch lid. We herinneren ons nog hoe hij de eerste activiteit van Liniaal, de kermistentoonstelling van 1977, inleidde en vol lof was over de naam die we voor onze vereniging hadden gekozen en hoe hij de hoop uitdrukte – Nieuwerkerken kennende – dat we het zouden volhouden. Edgard, wij zijn blij dat we hier na 35 jaar aan uw oproep mogen herinneren. Wij zijn dankbaar voor wat u voor Nieuwerkerken heeft gedaan en betekend. Christiane en de kinderen bieden we onze oprechte deelneming aan.


5/01/2018
Man zet gaskraan open in de Dwarsstraat…

… en wil huis laten ontploffen. Bewoners van 15 woningen in de Dwarsstraat moeten in de nacht van donderdag op vrijdag hun woning verlaten.


4/01/2018
Denise D’Haeseleer van ‘Café Bij Pros’ vermoedelijk oudste cafébazin van het land.

Denise wordt binnenkort ‘90’ maar denkt nog niet aan stoppen… De retrowielerclub ‘De Ludo’s’ wil haar speciaal voor deze gelegenheid in de bloemetjes zetten. Het interieur dateert van 1962 en diende als ‘decor’ voor de opnames van de film ‘De Helaasheid der Dingen’ (naar het boek van Dimitri Verhulst).


Nieuwerkerks nieuws 2017

Flyer, foto’s kermis 2018 & ‘Jong Talent’

Nieuwerkerken Leeft! – Flyer en foto’s kermis 2018 & Affiche ‘Jong Talent in Concert’


Jong Talent in Concert op 20 oktober 2018

Op zaterdagavond 20 oktober organiseren Nieuwerkerken Leeft! en LiNiAal in onze kerk een prachtig concert van Brussels Sinfonietta, met deelname van twee jonge Nieuwerkerkse violisten. Op het programma staan ‘De vier jaargetijden’ van A. Vivaldi en het ‘Concerto voor 2 violen in d’ van J.S. Bach.
Na het concert wordt nog een drankje aangeboden. Iedereen van harte welkom!

Concert 20 oktober 2018
Concert 20 oktober 2018

Foto’s kermis 2018

Alle foto’s van de kermis van Nieuwerkerken Leeft!
&
Links naar foto’s op FB Feestcomité en Foto’s van de Herfstprijs


Flyer kermisprogramma Nieuwerkerken Leeft!

Kermisprogramma 2018 - vrijdag 14 september
Kermisprogramma 2018 – vrijdag 14 september
Kermisprogramma 2018 - zaterdag 15 september
Kermisprogramma 2018 – zaterdag 15 september
Kermisprogramma 2018 - zondag 16 september
Kermisprogramma 2018 – zondag 16 september
Kermisprogramma 2018 - 17, 18 en 20 september
Kermisprogramma 2018 – 17, 18 en 20 september

Ook de Nieuwerkerkse horeca organiseren verschillende activiteiten tijdens de kermis.

Aperitiefconcert kermis 2018   –   Tentoonstelling kermis 2018

Nieuwerkerks nieuws 2017

Update 3 oktober 2018:   Nieuwerkerks nieuws 2018


Nieuwerkerks nieuws, jaargang 40, 2017

Nr 1, maart 2017 – Nr 2, juni 2017 – Nr 3, september 2017Nr 4, december 2017

Update 2 oktober 2017: Foto’s kermis 2017

Alle foto’s van de kermis van Nieuwerkerken Leeft!
&
Links naar alle foto’s op FB Feestcomité en FB De Nieuwe Denderzonen


Jaargang XL, nummer 1, maart 2017


Druppelboom op het kerkhof

Achteraan op het kerkhof van Nieuwerkerken werd een zogenaamde “druppelboom” geplaatst. De begraafplaats van Aalst beschikt al meer dan een jaar over zo een druppelboom; nu staat er ook een in alle deelgemeenten. De druppelbomen zijn bedoeld als herdenkingsplaats voor jonge ouders die geconfronteerd worden met een doodgeboren kindje na een zwangerschap die korter is dan de wettelijke levensvatbaarheidsgrens.

Continue reading “Nieuwerkerks nieuws 2017”

Foto’s en kermisprogramma 2017

Foto’s kermis 2017


Alle foto’s van de kermis van Nieuwerkerken Leeft!
&
Links naar alle foto’s op FB Feestcomité en FB De Nieuwe Denderzonen


Uitnodiging activiteiten kermis Nieuwerkerken 2017
Uitnodiging activiteiten kermis Nieuwerkerken 2017

Flyer kermisprogramma Nieuwerkerken Leeft!

Kermis Nieuwerkerken 2017 - vrijdag 15 september
Kermis Nieuwerkerken 2017 – vrijdag 15 september
Kermis Nieuwerkerken 2017 - zaterdag 16 september
Kermis Nieuwerkerken 2017 – zaterdag 16 september
Kermis Nieuwerkerken 2017 - zondag 17 september
Kermis Nieuwerkerken 2017 – zondag 17 t/m donderdag 21 september