Update ‘LiNiAal digitaal’, maart 2017

Update archief,  24 maart 2017

De pagina ‘Toegang archief’ werd op 24 maart aangepast. De leden die hun lidgeld voor 2017 reeds betaalden en die hun e-mailadres reeds hadden doorgegeven, hebben op 24 maart een nieuwe toegangscode gekregen en kunnen deze pagina onmiddellijk raadplegen.


Enkele aanpassingen en nieuwigheden

De digitale versie van het eerste nummer van jaargang 40 (maart 2017) en alle nummers van jaargang 38 (2015) en jaargang 39 (2016) zijn nu beschikbaar voor de leden van LiNiAal.

De bestaande tabel met de reeds beschikbare jaargangen werd vereenvoudigd en is nu onmiddellijk bereikbaar op de hoofdpagina van het digitaal archief.

De rubriek ‘Geef een reactie’ werd afgesloten en vervangen door een contactformulier. Je kan ons laten weten wat je eerste indrukken en bedenkingen zijn en ons de nodige feedback geven.


Wie zijn lidgeld voor 2017 reeds betaalde, ontvangt bij de mededelingen van maart 2017 een ‘gepersonaliseerde’ lidkaart. Indien u nog geen e-mailadres hebt meegedeeld kan u dat alsnog doen; u stuurt een e-mail naar liniaal@live.be met vermelding van uw lidnummer en u ontvangt per kerende uw wachtwoord waarmee u het digitaal archief van LiNiAal op de website ‘Liniaal digitaal’ kan bezoeken. U kan deze toegangscode ook aanvragen via het contactformulier op de pagina ‘Aanvraag toegangscode


Vanaf heden zijn er voor ‘nieuwe’ leden enkel nog digitale abonnementen te verkrijgen. Voor de ‘kleine’ bijdrage van minimum 2,50 euro krijgen zij onbeperkte toegang tot het digitaal archief van ’40 jaar LiNiAal’ op deze nieuwe blog. Zij krijgen geen gedrukte versie meer van de driemaandelijkse ‘Mededelingen van LiNiAal’, maar kunnen wel vanaf jaargang 38 (2015), alle digitale versies raadplegen in het archief. (Vraag info via de pagina ‘Aanvraag toegangscode‘)