Welkom

Activiteiten en nieuws van LiNiAal

Nieuwerkerks nieuws  &  In Memoriam (2017-2018-2019)

Wat voorbij is: klik op onderstaande links voor meer info

Aperitiefconcert kermis 2018 – Tentoonstelling kermis 2018 – Wandeling zondag 1 juli 2018

Flyer, foto’s Nieuwerkerken Leeft! ‘Kermis 2018’ & ‘Jong Talent in Concert’


NIEUWSBRIEVEN VAN LINIAAL


Nieuwsbrief van LiNiAal

De zesde nieuwsbrief van 2018 werd tussen Kerstmis en Nieuwjaar verzonden naar alle betalende en steunende leden van ‘LiNiAal digitaal’. De volgende nieuwsbrief zal eind februari 2019 verzonden worden.


Mededelingen van het bestuur: vanaf 25 mei 2018 moet ook LiNiAal zich aanpassen aan de nieuwe privacywetgeving (GDPR). Wij zullen vanaf deze datum enkel nog e-mails en nieuwsbrieven verzenden naar onze betalende leden. Uw gegevens zijn opgenomen in het adressenbestand en het e-mailbestand van LiNiAal en zijn enkel bestemd voor intern gebruik door Liniaal. Uw gegevens worden NIET doorgegeven aan derden. Om onze nieuwsbrieven te kunnen verzenden heeft ‘LiNiAal digitaal’ een online ledenbestand met enkel voornaam, naam en e-mailadres van de betalende leden. Overeenkomstig de wetgeving terzake hebt u recht op kennisname en eventuele verbetering van de gegevens die op u betrekking hebben. Indien u van dit recht wil gebruik maken: het secretariaat werd gedigitaliseerd en is bereikbaar via e-mail naar liniaal@live.be


Digitale abonnementen vanaf februari 2018
Toegang archief:  ‘Digitaal archief van 40 jaar LiNiAal
Dit onderdeel is beveiligd met een paswoord. Wanneer je hier op klikt of via de nieuwsbrieven zult doorverbonden worden met deze pagina moet je het paswoord inbrengen dat je in februari 2018 (of later) hebt ontvangen.

Vanaf februari 2018 zullen we aan al onze leden voor de ‘kleine’ bijdrage van minimum 2,50 euro, via e-mail, minimum 6 nieuwsbrieven per jaar bezorgen en hen onbeperkte toegang verlenen tot het digitaal archief van 40 jaar LiNiAal. Ook alle nieuwe artikels zullen via digitale uitgiftes voor de betalende leden beschikbaar zijn op ‘LiNiAal digitaal’.

Vanaf heden zijn er ook voor nieuwe leden enkel nog digitale abonnementen te verkrijgen. Als zij minimum 2,50 euro overschrijven op bankrekeningnummer: BE96 2930 1279 9005 met als mededeling hun e-mailadres zullen we hen toegang verlenen tot het digitaal archief van LiNiAal op de nieuwe blog en hen tevens de nieuwsbrieven bezorgen. Er is ook een overzicht van de reeds eerder verschenen nieuwsbrieven beschikbaar in het digitaal archief.

Indien nodig in de mededeling van uw overschrijving: vervang het apestaartje in uw e-mailadres door een spatie en type ook het ‘.’ punt of ‘_’ underscore, dat in vele gevallen tussen uw voornaam.naam of naam_voornaam staat. Als dit niet lukt gebruik dan aub het contactformulier en noteer ook uw adres (straat,nummer,gemeente) in het vakje van het ‘lidnummer’.


MEDEDELINGEN VAN LINIAAL

Na 40 jaar Liniaal is de laatste gedrukte editie van het driemaandelijks tijdschrift verschenen in december 2017… en stoppen we met onze gedrukte mededelingen. We schakelen, vanaf februari 2018, over op digitale nieuwsbrieven. Voortaan laten we van ons horen via het internet. Liniaal blijft bestaan, maar digitaal. Voor een aantal van onze oudere leden en lezers komt dat zeer ongelegen; we betreuren het dat we hen enigszins in de steek moeten laten. Maar we hebben weinig keus. Ons ledenbestand veroudert. Er dienen zich geen jonge opvolgers aan. Mochten er toch nog opduiken, ze zijn welkom om met eigen inzicht en aanpak voort te doen.

Liniaal blijft in elk geval bestaan en blijft een platform bieden aan elkeen die iets over Nieuwerkerken kwijt wil of iets wil organiseren. De webmaster en zijn medewerkers zullen vanaf nu een hoofdrol spelen. Ook hier kunnen we versterking gebruiken. IT-freaks zijn wellicht gemakkelijker te engageren? Liniaal digitaal zoekt dringend medewerkers om het digitaal archief van Liniaal verder uit te bouwen. Ook ervaren facebookers kunnen in de toekomst een belangrijke rol vervullen en een meerwaarde hebben.

Bij het begin en het einde van de 40e jaargang


Digitaal archief van LiNiAal

Wij hebben zelf reeds van een aantal jaargangen de afzonderlijke delen gescand en we beschikken voor de periode vanaf begin jaren 2000 ook over de nodige bestanden om deze zelf gebruiksklaar te maken voor onze leden, maar…

wij hebben nu ook de steun gekregen van de “Provincie Oost-Vlaanderen” – Hieronder de voorstelling van het scanproject van de Provincie Oost-Vlaanderen


Provincie Oost-Vlaanderen en de heemkundige tijdschriften

De Centrale Bibliotheek van de Provincie Oost-Vlaanderen (PAC, Wilsonplein 2, Gent) bezit een unieke collectie van 112 titels van Oost-Vlaamse heem- en geschiedkundige tijdschriften en jaarboeken. Deze collectie is nagenoeg volledig (voor meer dan 95 procent).

Een zestal jaar geleden werd begonnen met de ontsluiting van deze tijdschriften en jaarboeken op artikelniveau in de catalogus van de Centrale Bibliotheek op internet: www.ovinob.be/provbib/. De gebruiker kan in 1 beweging  al deze tijdschriften doorzoeken op auteur, titel(woord) of trefwoord, en krijgt dan de referenties (jaar, nummer, pagina’s) van het tijdschrift of jaarboek.

In 2013 werd gestart met het inscannen van deze publicaties. Dit gebeurt door een externe firma en levert scans van hoogwaardige kwaliteit op. De technologie die erachter zit maakt dat het heel efficiënt is om de scans te doorzoeken op (combinaties van) woorden. Momenteel is dit project voor 90 procent gerealiseerd. De bestanden kunnen op een eenvoudige manier worden gelezen met Acrobat Reader.

De scans werden in de Centrale Bibliotheek geordend en bewerkt:

  • De tijdschriften werden ingedeeld per jaargang
  • Blanco pagina’s, reclame en dergelijke werden verwijderd.

In september 2016 gaf de Deputatie groen licht om deze scans te verspreiden naar de heemkundige kringen, zodat zij deze kunnen plaatsen op hun eigen website en/of ter beschikking te stellen van hun leden in het documentatiecentrum.


Al deze scans van de provincie Oost-Vlaanderen zullen voor de leden van LiNiAal terug te vinden zijn in de tabel “Overzicht van alle beschikbare jaargangen”

Op 8 juli 2018 overleed Matthieu (Tjeu) Delanote. Hij was ‘Bibliotheek­deskundige’ bij de Provincie Oost-Vlaanderen. Tjeu speelde een belangrijke rol in het ontstaan en de uitbouw van ‘LiNiAal digitaal’. Hij bezorgde ons de ‘scans’ van de eerste 36 jaargangen (1977-2013) en was vanaf december 2016 een trouwe fan van het ‘Digitaal archief van LiNiAal’. Hij toonde ons wat mogelijk was en stuurde ons ongetwijfeld in de juiste richting om ons archief te ‘ontsluiten’. In november 2017 gaf hij ons volgende tip: “Het ontsluiten per artikel valt te overwegen, maar is wel heel veel werk…”. De bezoekers van ons archief zullen nu ook misschien beter begrijpen wat onze bedoeling is… en dat er nog veel werk is zullen ze ook al vastgesteld hebben… (Ld)   –   In Memoriam Tjeu Delanote – volledig


40 jaar LiNiAal in 2017

In 2017 vierde LiNiAal zijn 40-jarig bestaan. Een ideale gelegenheid om alle medewerkers te bedanken die bijgedragen hebben om (enkele) duizenden bladzijden klaar te stomen in circa 160 afleveringen van onze mededelingen. Velen van hen hebben ons reeds verlaten maar waren in 2017, meer dan ooit, in onze gedachten voor al hun grote en kleine bijdragen.

Zonder de inzet van al deze vrijwilligers was er geen LiNiAal geweest. Het bestuur van LiNiAal is hen hier zeer dankbaar voor en hoopt in de toekomst nog op hun inzet te kunnen rekenen…

“1977-2017”   Alle redactieleden en/of auteurs in deze periode

Daniel Aelbrecht – Lut Bavay – Jan Beirens – Paul Bolding – Leo Bombeeck – Dirk Callebaut – Peter Cassiman – Freddy Caudron – Cecile (Zuster) – Marnix Cherretté – Paul Cordemans – A.J. Daem – Roger De Boeck – Karel De Brabander – Erik De Graeve – Frits De Naeyer – Eddy De Nys – Urbain De Roo – Charles De Saedeleer – Fredy De Schryver – Paul De Schryver – Marcel De Sloover – Robert De Smet – Prosper De Sutter – Julien De Vuyst – M.M. De Winter – Maria Dierickx – Marcel Huylebroeck – Roza Huylebrouck – Christiane Lauwereys – Richard Lauwereys – Frans Leroy – Jo Loy – Walter Loy – Thierry Meert – Hedwig Ottoy – P.C. – A. Robijns – Luc Robijns – Piet Soin – Freddy Steenhaut – Hendrik Strijpens – W. V.I. – Rudolf Van de Perre – Ann Van de Steen – Ulric Van der Biest – Rudy Van Elslande – Emilienne Van Impe – Pierre Van Impe – Willy Van Impe – Lena Van Landuyt – Bart Van Langenhoven – Emiel Van Schuylenbergh – Geert Van Vaerenberg – Albert Van Vaerenbergh
Illustraties en tekeningen: Paula De Smet-Deblaere
Vertalingen: Etienne De Bruecker – Jozef De Kuyper – Louis Van der Paal – Freddy Vanhee – Dom Wilfried Verleyen – Wilfried Vernaeve
Hoofd- en/of eindredactie: Luc Robijns, Fredy De Schryver

Bestuur

Fredy De Schryver (voorzitter, secretaris en verantwoordelijke uitgever), Luc Robijns (penningmeester), Raymond De Geyndt (webmaster en digitalisatie), Eddy De Nijs, Marcel De Sloover, Christiane Lauwereys, Thierry Meert, Piet Soin en Willy Van Impe.


Betekenis van de naam Li Ni Aal

De naam LiNiAal poogt historisch-geografisch het werkgebied van de vereniging samen te vatten. Hij werd gevormd met de beginletters van Liedekerke, de naam van de belangrijkste dorpsheren van Nieuwerkerken, dat steeds een praterij van Aalst was geweest en dat door de fusie opnieuw een deel van Aalst werd. Tegelijk verwees “liniaal” ook naar de houding die de vereniging zou aannemen: we zouden met (het) liniaal op de vingers tikken van al wie aan het Nieuwerkerkse cultuurpatrimonium of aan de Nieuwerkerkse belangen zou raken.


Als je deze pagina verlaat stopt de muziek van de player automatisch. Wil je verder blijven luisteren tijdens uw bezoek aan ‘LiNiAal digitaal’, dan kan je op deze link klikken om naar de volgende rubriek “Historiek & Feestvieringen 30 en 35 jaar LiNiAal” te gaan.


Andere openbare pagina’s


Digitaal archief van LiNiAal

Beveiligd: Toegang leden

Beveiligd: Toegang archief “scans”


Meest recente berichten